AaBs fans ønsker dialog om deres fremtid på tribunerne. Foto: Jesper Christiansen

Åbent brev til Lynge Jacobsen

AaBs fanfraktioner ønsker dialog med klubben om fansnes fremtid på tribunerne. Derfor har de sendt sportsdirektør Lynge Jacobsen et åbent brev.

Kære Lynge Jacobsen

Jeg kontakter dig i kølvandet på den konflikt, der er opstået, siden FCK gæstede Aalborg sidste søndag. Jeg kontakter dig som aktiv, stemningsskabende AaB-fan, som bekymret AaB-fan og ikke mindst som repræsentant for de stemningsskabende fraktioner, der valgte at boykotte kampen mod Lyngby som en reaktion på de tiltag I, fra ledelsens side, har fremlagt.

Du har flere gange, op til og efter kampen mod Lyngby, stillet dig uforstående overfor den boykot der blev gennemført. Dette har været i såvel Nordjyske som i TV2-Nord og senest Fodbold uden Filter. Det har jeg en delvis forståelse for, da vinklingen af hele konflikten har været forkert i samtlige medier. Jeg forsøgte søndag i et interview med TV2-Nord at redegøre for vores beslutning, men desværre blev indslaget klippet sådan at sagens kerne ingenlunde blev tydeliggjort. Det vil jeg nu forsøge at råde bod på.

Lad os, først og fremmest, fastslå at den opførsel, som FCK medrejsende tilskuere lagde for dagen, var langt over grænsen, kritisabel og problematisk. Det er vi fuldt ud enige om. FCK har i særdeleshed et problem, men har vi det i Aalborg? Ikke ifølge dig selv, Paul Andersen og Nordjyllands Politi. Vi skal ligeledes på ingen
måde være uenige om at der blandt AaB?s tilskuere fra tid til anden er romerlysafbrænding mv., men dette bliver håndteret af det kontrollørkorps du har ansat. Folk bliver taget for ulovlighederne og får deres straf herefter i form af såvel bøde som karantæne. Sådan har det været siden jeg blev aktiv fan for snart 13 år siden. Et system som efter vores opfattelse fungerer fint ? såvel hjemme som ude.
Sagens kerne, og dermed grunden til boykot fra bl.a. Auxilia og Boys Republic samt stemningsboykot fra AaB Tifo KAOS, er den udsendte pressemeddelelse ? eller rettere specifikke dele heraf. Lad os tage det
vigtige først. Pressemeddelelsen indeholder to sanktioner fra klubbens side, jeg citerer:

1) Såfremt udebanetilskuere fra én af de nævnte klubber udviser uacceptabel og grænseoverskridende adfærd, vil den pågældende klub tage samme beslutning, som F.C. København nu har taget. Det indebærer som minimum, at man lukker udebaneafsnittet hos
de fire øvrige klubber, der er omfattet af aftalen.

2) Som et præventivt tiltag har de fem klubber desuden besluttet i fællesskab at udvikle et system, som vil betyde, at tilskuere og fans til udebaneafsnit skal registrere sig med navn og adresse og på kampdagen være i stand til at fremvise legitimation, som matcher
informationerne på billetten for at få adgang til udebaneafsnittet på stadion. Udviklingen af dette system sættes i værk, så klubberne igen på sigt kan sikre muligheden for at tilbyde tilskuere og fans udebaneafsnit til alle kampe.
Punkt 1 fremlægges som en potentiel sanktion såfremt der bliver voldsomme uroligheder ? den vender vi tilbage til. Men punkt 2 fremlægges som et allerede vedtaget tiltag. Og det er netop dette, der er problemet. Du har efterfølgende udtalt til flere medier, at du ikke forstår vores bekymring og frustration, da der i praksis ikke vil ske ændringer for AaB?s fans. Men det passer jo ikke ? i hvert fald ikke hvis man læser pressemeddelelsen. En registrering er besluttet for fans af ?de 5 store?. Det er det, vi protesterer imod ? især når du efterfølgende melder ud at AaB til stadighed søger en dialog med fans og at FCK?s
problemer ikke kan sammenlignes med tilstandene i Aalborg. For denne beslutning er taget uden den mindste form for dialog ? og med hvilket formål? At løse FCK?s tilskuerproblemer? Jeg har svært ved at se
logikken deri?

Når det er sagt, så er der også flere aspekter i tiltaget, som er problematiske. Man indfører et system, der lægger sig tæt op ad FCK?s Away-kort, og der rejser sig derfor en række spørgsmål:

? Fans af de andre 4 klubber skal registreres som følge af en episode der involverede folk med FCKrelationer.
Hvorfor dog det? For at "please" FCK? Du kalder det solidaritet, men man kunne ønske at i have overvejet hvilke signaler det sender; både til omverdenen men også til de fans, der følger jer rundt i landet og på kontinentet.

? Der er (som du også selv nævner) ikke nævneværdige problemer med AaB?s fans. Så hvorfor dette tiltag? Især når pressemeddelelsen videre beskriver at:
Når disse tiltag meldes ud af disse fem klubber og ikke den samlede Superliga, sker det fordi, det er disse fem klubber som har størst opbakning på udebane, og det er derfor i første omgang ikke nødvendigt at øvrige klubber tager samme beslutning.
Så det er antallet af udebanefans, der afgør om det er en nødvendighed og ikke tilstandene blandt disse fans? Det virker ulogisk?

? ?Aalborg-modellen? fungerer i Aalborg - de skyldige bliver dømt og får karantæne. For som Paul Andersen og Bruno Brix (Nordjyllands Politi) siger, vil et Away-kort være at "skyde gråspurve med kanoner". Så hvorfor nu indføre præcis et sådan system? I Odense og Århus er man eksempelvis blevet lovet eksplicit at et sådan system ikke skulle indføres, men skal nu også have trukket denne panik-løsning ned over hovedet.

? Away-kortet virker ikke! Hvis folk vil ind på stadion for at lave ballade, så skal de nok komme det uanset om deres navn står på en liste og deres billet. Med mindre de fanges i forbindelse med en
lovovertrædelse (om det så er kontrøllerer der direkte tager dem eller de efterfølgende spottes på video), så kan man da ikke bruge det register til noget? Og kunne man så ikke lige så godt få deres
oplysninger dér? Et register hjælper ikke på en pind - udover at folkene der optages heri føler sig mistænkeliggjort. FCK-Away er et tydeligt eksempel på det ikke virker ? de har stigende problemer
med tilskuere på udebane.

Det I, fra ledelsens side, gør ved at vedtage et sådant system uden at høre jeres fans ? jeres kernekunder ? er direkte at modarbejde den positive udvikling, der har været på den aalborgensiske fanscene de senere år. Såvel officielle som uofficielle samarbejder om et bredtfavnende, fælles tribune-projekt under navnet ?Vesttribunen? ? et tiltag der har som mål at opnå større åbenhed og sammenhold på tværs af grupperinger for en stærkere fan-scene, der kan yde en bedre støtte til holdet. Et samarbejde med flere af landets politikredse for at indføre et paradigmeskift i måden hvorpå politiet anskuer og håndterer
fodboldfans i større forsamlinger. En tilgang til at løse potentielle komplikationer ud fra en dialog-baseret tilgang, der bygger på gensidig respekt. En tilgang der virker! Forhør dig gerne hos politiet omkring dette.

Jeg vil gerne henvise specifikt til Østjyllands Politi, som var de første, der fik øjnene op for at dialog er et fremragende værktøj, og som vi har et godt samarbejde med i dag. I trækker, med dette tiltag, i den stikmodsatte retning, hvilket vi står uforstående overfor. I er med denne beslutning med til at skabe splid i en fanskare, der ellers aldrig har haft et så godt sammenhold som nu, med nogle tiltag der på ingen måde bygger på dialog. Derfor har vi også måttet trække linjerne op, som vi gjorde i søndags. På en fredelig, demokratisk vis, naturligvis.

Men Lynge, du må vide at vi ikke er interesseret i hændelser som den, vi så sidste søndag. Vi vil gerne gøre vores for at forebygge dette ? præcis som vi gør med politiet. Med det sagt, kan vi vende tilbage til første punkt i pressemeddelelsen. Jeg kan som sådan godt følge rationalet i at, såfremt der opstår uhåndterlige uroligheder, så må man sanktionere hårdt i en form for afmagt ? præcis som FCK nu gør. Personligt tror jeg ikke det at lukke udebaneafsnit vil løse problemet, men nærmere flytte det det ud i byen eller på familietribunerne, hvor det potentielt kan udvikle sig til noget meget værre. De folk, der er opsat på ballade, skal nok tage turen uanset om de kan komme på stadion eller ej ? med eller uden registrering.
Dertil kommer utydeligheden i flere af formuleringerne. Hvad dækker eksempelvis ?uacceptabel og grænseoverskridende adfærd? over? Den ligger til fri tolkning og kan defineres som alt fra et fadølskrus der
bliver kastet i frustration eller eufori til det totale kaos med voldelige optøjer, romerlyskast osv. som vi så FCK?s medrejsende tilskuere præstere. Det kunne være rart at få defineret hvor den grænse, som ikke må overskrides, går - på en noget mere konkret og håndfast form. På den nuværende form kan man kun gisne om en fuld idiot vil kunne ødelægge det for resten.

Derfor foreslår vi nu, at vi i fællesskab finder en løsning, der er mere holdbar og spiselig for alle parter. I denne sammenhæng kunne man forstille sig ?round-table? debat, der inkluderer repræsentanter fra
klubbens ledelse, sikkerhedspersonale, politi, eksperter på området og ? sidst men absolut ikke mindst ? repræsentanter fra de aktive fans (såvel officielle som uofficielle), der berøres af disse tiltag. På den måde
kan man få problemet belyst fra alle tænkelige vinkler og derudfra, gennem logisk og rationel tænkning og dialog, komme frem til bedste løsning for AaB, Aalborg og klubbens fans - i stedet for bare at springe med på FCK?s register-vogn. Man kunne endda tænke sig en slags workshop med de førnævnte parter, sådan at vi i fællesskab og med åbenhed finder den rigtige model til at håndtere både den nuværende situation såvel som eventuelle problemer i fremtiden. Netop fællesskab og åbenhed burde da være kerneværdier i en gammel, traditionsrig klub som AaB af 1885. Havde man valgt denne tilgang havde man i stedet sendt et signal om at man ikke har sammen problemer som i FCK, men fordi man har en interesse i at forebygge uroligheder, da det er skadende for dansk fodbold (som du beskrev det i Fodbold uden Filter), har man nu indledt en dialog med klubbens fans (og andre) for, i fællesskab, at finde ud af hvordan man bedst muligt sikrer at tingene ikke udvikler sig i den forkerte retning og hvordan vi gør stadionoplevelsen bedre for alle parter.
Første skridt i den rigtige retning er allerede taget ? paradoksalt nok af et medie ? der inviterede mig til en live-debat, hvor blandt andet du selv, Claus Thomsen, Tom Carstensen, Preben Bang Henriksen og en
repræsentant fra Nordjyllands Politi deltager. Jeg så dog helst at dette ?problem? blev løst internt ? i fællesskab gennem dialog ? fremfor gennem medierne, men jeg ser det absolut som en mulighed, for alle
parter, for en positiv og konstruktiv debat. Tvivler på at vi kan komme frem til noget konkret på bare 45 minutter, men det er absolut en start.
Med forhåbninger om en konstruktiv og dialog-baseret fremtid takker jeg af for nu og venter i spænding dit
svar.

På vegne af Vesttribunen,
Simon Gregersen,
Boys Republic Aalborg ?02