LIGE NU:

Affaldets rejse: Fra skraldespand til affaldssorteringen

Skrald og affald er langt fra nået til vejs ende, når du smider det ud i din skraldespand.

Fra du smider dit skrald og affald ud i din skraldespand skal de mange forskellige affaldsprodukter på en længere rejse, inden de forhåbentligt når i mål. 

Det hele starter med, at skraldemændene kommer og henter dine skraldespande - hvor skraldet selvfølgelig er sorteret. 

Skraldemændene holder herefter de forskellige typer skrald adskilt i deres lastbiler. De kører det på affaldssorteringen. Her går både mennesker og maskiner i gang med den helt store sortering. 

Først læsses papiret af for sig selv. Herefter bliver plast- og metalprodukterne læsset af på et transportbånd. Først står der flere personer klar ved båndet, der i hånden sorterer de produkter fra, der er blevet fejlsorteret. 

Herefter kan en maskine ved hjælp af magneter sortere de fleste metaller fra plastikprodukterne. Det hele ender i store sammenpressede blokke, der sendes videre til virksomheder, der kan genanvende produkterne. 

På RenoNord i Aalborg har de fra november til og med august sorteret 1100 tons genanvendeligt affald, der ellers var havnet på lossepladser eller i forbrændingen. 

Af alt det plast og metal, der bliver sorteret fra på RenoNord kan 65 procent genanvendes. De resterende 35 procent, der kommer ind som plast og metal er fejlsorteret. 

Derudover er der indsamlet 1000 tons pap og papir siden maj.