Foto: TV2/Nord/arkiv

Afgørelse om humanistisk informatik på Aalborg Universitet udsættes

Akkrediteringsrådet udsætter at træffe afgørelse om akkreditering af bacheloruddannelserne i humanistisk informatik på Aalborg Universitet.

Mandag behandlede Akkrediteringsrådet akkrediteringen af humanistisk informatik på et rådsmøde. Aalborg Universitet blev umiddelbart efter mødet forhåndsorienteret om, at Akkrediteringsrådet påtænkte at give afslag på akkreditering af de to bacheloruddannelser i humanistisk informatik i Aalborg og København. Nu udsættes afgørelsen.

Grunden til, at akkrediteringen vurderes er, at Danmarks Akkrediteringsinstitution har udarbejdet en rapport, hvor der blandt andet lægges vægt på, at der er alvorlige problemer med det faglige niveau på bacheloruddannelserne, både i Aalborg og København.

Beslutningen er blevet udsat på grund af en teknisk udfordring. De er blevet opmærksomme på, at de skal skelne mellem Aalborg og København.

- Den manglende skelnen mellem de to bacheloruddannelser i Aalborg og København betyder, at Akkrediteringsrådet ikke på nuværende grundlag kan afgøre, i hvor stort omfang kvalitetsproblemerne er til stede på hver enkelt af de to uddannelser. På det grundlag kan vi ikke træffe en endelig afgørelse. Det er en alvorlig sag, der påvirker mange mennesker, og beslutningsgrundlaget skal være endeligt afklaret, før afgørelsen træffes, siger Akkrediteringsrådets formand Per B. Christensen.

Danmarks Akkrediteringsinstitution vil nu undersøge sagen nærmere inden Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af uddannelserne.