Foto: Johnni Isaksen

Agri Nord stævner LandboNord

LandboNord planlagde at stjæle 32 medarbejdere, påstår AgriNord. Nu skal sagen for en dommer.

Tvisten mellem Agri Nord og LandboNord hvor 32 medarbejdere kollektivt opsagde deres stillinger ved Agri Nord i Aars for med det samme at skifte til LandboNord skal nu for retten.

Agri Nord bringer sagen for Retten i Hjørring med et erstatningskrav på 30 millioner. Retten skal tage stilling til om LandboNord planlagde den kollektive ansættelse af de 32 medarbejdere med det formål at få så mange som muligt af rådgivernes kunder til at skifte med og om LandboNord har tilsidesat god markedsføringsskik og uberettiget benyttet sig af Agri Nords forretningshemmeligheder og derved overtrådt markedsføringsloven.

- Efter at Agri Nords forsøg på dialog med LandboNord om sagsforløbet er blevet afvist af LandboNord, ønsker vi, at retten skal tage stilling til sagen, og har derfor valgt at sende en stævning, som del omfatter LandboNord og dels en navngiven økonomikonsulent, der som repræsentant for medarbejderne har spillet en fremtrædende rolle i hele forløbet, siger formand for Agri Nord Carl Chr. Pedersen.

Agri Nord skriver i en pressemeddelelse, at stævningen er en naturlig følge af den juridiske undersøgelse bestyrelsen er forpligtet til at udføre. Det er et krav til bestyrelsen at undersøge mistanker, hvis ikke man selv skal pådrage sig et erstatningsansvar.

Agri Nord beskriver i pressemeddelelsen landmændenes tradition med at følge deres rådgiver, hvis denne skifter arbejdsplads og fortsætter deres om baggrunden for at stævne LandboNord.

- Med det in mente er det åbenlyst hvad formålet med ansættelsen af de i alt 32 medarbejdere har været.

Agri Nords bestyrelse lægger vægt på at LandboNord har forberedt den kollektive ansættelse, og vurderer, at det ikke ville være kommet så vidt, som det gjorde, hvis ikke LandboNord havde en så aktiv rolle, som Agri Nord påstår.

- LandboNord har efterfølgende erkendt, at de havde møder med den samlede medarbejdergruppe, hvor de blev tilbudt ansættelse, weekenden inden de sagde op hos os. Til trods for Uffe Bertelsen i dagene efter opsigelserne i presse gav udtryk for, at de intet havde med opsigelserne at gøre og var meget overraskede over medarbejdernes opsigelse hos os, siger Carl Chr. Pedersen.

- Vores advokater fremhæver, at det ikke er afgørende for erstatningsansvaret hvem der tog den første kontakt - LandboNord eller medarbejderne. Det vil, uanset hvem der tog initiativet, være en overtrædelse af markedsføringsloven, idet LandboNord har udnyttet medarbejdernes åbenlyse illoyale handlinger, forklarer han.

Beløbet på de 30 millioner er baseret på det tab, som handlingerne kommer til at koste Agri Nord. Det er med udgangspunkt i, at Agri Nord til dato som følge af sagen har mistet 512 kunder - svarende til en årlig omsætning på 11 millioner kroner. Erstatningskravet er omsætningen i en 5-årig periode fratrukket et skønsmæssigt beløb i besparelse til lønomkostninger med videre.