LIGE NU:

Aktiv træning erstatter passiv hjælp

Aalborg Kommune vil nu tilbyde ældre borgere muligheden for i højere grad at lære at hjælpe sig selv i stedet for kun at være afhængig af hjemmehjælpen.

Siden januar har Aalborg Kommune kørt et pilotprojekt, og det har helt overvejende vist positive resultater. Det giver ganske enkelt større selvstændighed og bedre livskvalitet til de ældre.  Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

- Vi ser det som en udvidelse af de muligheder, de ældre har. Hvis vi eksempelvis kan træne den ældre op til - eventuelt ved brug af hjælpemidler - at kunne gå i bad ved egen hjælp, så kan den ældre selv kan bestemme tidspunkt for badet, siger rådmand Tina French Nielsen (Venstre).

Det er grundlæggende en anden måde at betragte hjemmepleje på. Hvor kommunen tidligere har kompenseret for de ældres funktionsnedsættelser ved populært sagt at lade hjemmeplejen gøre tingene for dem, vil man nu satse på at træne de ældre til at kunne gøre så meget som muligt selv.  

Rådmand Tina French Nielsen understreger, at det er et tilbud, der etableres i samarbejde med borgerne og tilrettelægges ud fra borgerens behov.