Alarm! Stort Vandtab!

Det alarmerende budskab står at læse på en plakat hos den lokale købmand i Klokkerholm ved Hjallerup.

Plakaten er sat op af dirftsleder ved Klokkerholm Kraft-Varmeværk Lars Valentin Jensen.
- Der er en eller måske flere forbrugere, som har et hul i deres varmtvandsbeholder, forklarer han.

Utæthederne betyder, at værket får en del råvand ind i rørerne. For at fastholde en pH-værdi på 9,8 er det nødvendigt at tilsætte nogle tilsætningsstoffer ellers bliver rørerne ædt op.

Lars Valentin Jensen opfordrer derfor de lokale borgere til at aflæse deres vandmåler, da det i sidste ende kan resultere i en stor vandregning, hvis ikke det opdages, at man har en utæthed i sin varmvandsbeholder