02:27

1 af 2

Ålaug: Manglende vedligeholdelse af åer skyld i oversvømmelser

Efter de massive oversvømmelser i Vendsyssel lyder der nu skarp kritik mod kommunerne fra nordjyske ålaug. De mener, at kommunerne i flere årtier har taget alt for meget hensyn til plante- og fiskelivet i vandløbene.

I Voer Å Laug i Frederikshavn Kommune drømmer de sig 25 år tilbage. Dengang gik myndighederne anderledes grundig til værks for at skabe en ordentlig gennemstrømning i åen.

- Der blev renset meget mere op, end der gør i dag. Kommunen siger jo hele tiden, at riget fattes penge, så der bliver sparet og sparet, siger Heine Sørensen, kasserer i Voer Å Laug.

At kommunerne har sparet ved at oprense og grødeskære mindre end for år tilbage, det mærker vi nu for alvor konsekvenserne af - i hvert fald ifølge Lars Møller, landmand, tidligere borgmester og nuværende formand for teknisk udvalg i Frederikshavn.

- Det vi har set de sidste dage, er resultaterne af 25-30 års ændring i måden man vedligeholder vandløb på. Man har ikke prioriteret, at vandløbene skal fjerne vand. Man har prioriteret naturen omkring vandløbene, siger Lars Møller (Venstre), formand for teknisk udvalg i Frederikshavn Kommune.

Ud over at kunne spare penge, så er mindre grødeskæring og oprensning af åer godt for naturen og giver bedre liv i åerne. Det har i årevis været devisen i flere nordjyske kommuner. Helt modsat har de i Voer Å Laug i årevis drømt om et indgreb i naturen. En udvidelse af åen.

Det kan godt være, at det koster at lave markant om på flere års vandløbsvedligeholdelse, men har vi råd til at lade være spørger de i Voer Å Laug.

- Hvad koster det her ikke samfundet? Prøv at tænk på alle de penge, der skal udbetales til folk, som har fået deres hjem ødelagt af oversvømmelserne, siger Heine Sørensen.