Foto: Per Frank Paulsen

Analyse: En ny politisk sæson - men stadig i coronaens skygge

Vi har set en anden politisk kultur, siden coronaen ramte Danmark - og TV2 Nords åbningsdebat antyder, at de nordjyske folkevalgte måske har lært noget af de seneste måneder, vurderer TV2 Nords politiske analytiker.

Der skete noget højst besynderligt, da covid-19 ramte Danmark: Pludselig kunne politikerne på Christiansborg enes om stort set alt.

Uden for borgens tykke mure nikkede mange anerkendende, når politikerne i tilsyneladende enighed stod bag den ene indgribende beslutning efter den anden. Ingen ledte efter hår i suppen, ingen kritiserede modstandernes ytringer - man stod sammen.

Efter et meget anderledes halvår i politik, i Danmark og i hele verden skal de 19, som nordjyderne i juli 2019 valgte som landsdelens repræsentanter på tinge, i gang med et nyt folketingsår. Det sker stadig i coronaens skygge. Men hvor al ikke-hastende lovgivning på andre områder siden marts har været sendt til hjørnespark, skal der nu også andre emner end corona på Folketingets dagsorden.

TV2 Nords åbningsdebat giver en fornemmelse af, at de folkevalgte fra Nordjylland i hvert fald har lært én ting af corona-forløbet: Danskerne kan godt lide, at politikerne ikke hakker på hinanden. At man siger, hvad man selv vil i stedet for at kritisere modparten - og at man kvitterer, når man er enig med en politiker fra et andet parti.

Man leder eksempelvis i udsendelsen forgæves efter nogen form for uenighed mellem Bent Bøgsted (DF) og Bjarne Laustsen (S). De synes begge, vi har råd til - og skal - "holde hånden under arbejdspladser og virksomheder ".

Til gengæld er der noget, der er ved det gamle: Enhedslisten og Venstre ser (fortsat) ikke ens på behovet for en tredje Limfjordsforbindelse!

Det er en balancegang. For hvis alle politikere, uanset parti, siger stort det samme, hvordan skal vælgerne så kunne kende forskel på dem på valgdagen?

Omvendt er der ganske mange, der mener, at demokratiet vil have godt af en lidt mere urban tone i den politiske debat.

Samtidig er det værd at lægge mærke til den radikale veteran Marianne Jelveds ord i åbningsdebatten: I Danmark er vi vant til - på alle niveauer - at blive hørt og inddraget, hvilket i reglen fører til bedre og mere velfunderede løsninger, siger hun. Med tydelig adresse til et andet nordjysk folketingsmedlem, statsminister Mette Frederiksen, kalder Jelved det "skræmmende", at vi har gennemlevet en tid, hvor dét, et enkelt menneske siger, ikke står til diskussion.

42:31

Se hele den nordjyske åbningsdebat her.

Luk video

De kommende måneder vil vise, om vi, nu da store nedlukninger af samfundet synes at være historie, vil se et folkestyre, der arbejder som før - eller, når det gælder arbejdsformen, har lært noget af det seneste halvår.

I hvert fald skal vi, viser debatten med de nordjyske folkevalgte, forberede os på, at corona-situationen vil blive brugt i mange, mange sammenhænge i det kommende folketingsår. Corona-perioden viste - fremhæver SF's Lisbeth Bech-Nielsen som et nyt argument for minimumsnormeringer - at børnene i børnehaverne havde det bedre, da der var færre børn pr. pædagog. Corona-perioden viste, lyder det fra Frie Grønnes nordjyske repræsentant, Susanne Zimmer, at der er mange flere, der gerne vil ud og bruge naturen.

Og så skal der ikke megen fantasi til at forestille sig, at corona-krisens mange nye ledige i den forestående politiske sæson vil figurere som en ekstra begrundelse for, at der lige netop nu bør sættes gang i etableringen af en tredje Limfjordsforbindelse.

Vi slipper ikke af med coronaen lige med det samme. Heller ikke i den politiske debat.

Tre områder, hvor Folketingets beslutninger i det kommende folketingsår får konsekvenser for nordjyderne

 • I GANG IGEN
  Hvordan og hvor længe understøtter staten virksomheder og dermed arbejdspladser, der påvirkes af corona? Der er tusindvis af flere ledige i Nordjylland - kommer de tilbage i jobbet, eller tages der politisk initiativer, som skaber ny beskæftigelse til nogle af dem? Kan corona-udløst ledighed eksempelvis få en tredje Limfjordsforbindelse på bordet, når en ny flerårig infrastrukturplan skal forhandles? En joker i forhold til beskæftigelsen - og uden for Folketingets kontrol - er Brexit, hvor et hårdt britisk farvel til EU ved årsskiftet kan koste mange arbejdspladser i landsdelen.
 • DET GRØNNE
  Regeringen vil rulle flere lag af sin klimahandlingsplan ud. Efter lang tids usikkerhed om Aalborg Portlands fremtid indgik virksomheden og regeringen tidligere i september en aftale, der forpligter Portland til at reducere CO2-udledningen betragteligt. Men hvad sker der i forhold til landbruget? Og hvordan sikrer man - i en omstilling af bilparken til mere miljørigtige brændsler - at de nordjyder, der bor i egne, hvor en bil er svær at undvære, fortsat kan bo, leve og komme på arbejde?
   
 • TRYGHED
  En halv snes år efter at talrige partier centraliserede politistyrken og lukkede en række små politistationer, vil mange af de samme partier nu gå den modsatte vej i de igangværende forhandlinger om en ny politiaftale. Men hvad ender det med? Og vil dét, der aftales, øge trygheden i yderområder i Nordjylland, hvor politiet er kritiseret for at være for længe om at rykke ud?