Flere af de lokale ildsjæle mødes for at finde ud af, hvordan deres lokalområde kan gøres mere attraktivt.

Antropologer skal lokke folk på landet

12 antropologistuderende skal kaste lys over, hvordan landdistrikter bliver gjort mere attraktive.

Rebild og Mariagerfjord Kommune tager fra den 29. april og en lille måned frem mod en gruppe antropologistuderende fra Aarhus Universitet, der som en del af projektet "Ændrede livsformer i landdistrikterne" skal komme med forslag til, hvordan man gør et liv i landområderne mere tiltrækkende for familier, der ikke har andre relationer til stederne.

Udover at skulle komme med forslag til, hvilke initiativer der kan gøre en række lokalområder mere attraktive for målgrupper fra større byer, skal projektet også undersøge, hvordan familier, der er flyttet fra byer til landet klarer overgangen.

- Vi vil gerne involvere beboerne i lokalområderne, så de kan være med til at forme en ny identitet som bosætningsområder, og gennemføre en række lokale projekter for at øge fokus på landdistrikternes potentiale som tilflytningsområder. Og så skal vi blive bedre til at markedsføre landlivets herlighedsværdi, siger Tina Lauritsen Rasmussen, der er kulturkonsulent ved Rebild Kommune.

Projektet er sat i gang, da den traditionelle landbefolkning stadig bliver mindre, mens de, der vælger at flytte til landdistrikterne gør det på grund af natur, mulighed for frisk luft og god plads. Netop de værdier skal projektet forsøge at fremme. Projektet har fået 335.000 kr. i støtte til projektet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters landdistriktspulje.