LIGE NU:

Arbejdsgivere bruger ikke barselsordning

De private arbejdsgivere er ikke klar over, at de kan få refunderet en væsentlig del af udgiften til løn.

- Mange virksomheder ved ikke, hvor billigt det faktisk er at give deres medarbejdere løn under barsel. Det er ikke småpenge, der er tale om. For en medarbejder, der har en månedsløn på 25.000 kroner ekskl. pension, kan arbejdsgiveren samlet set få refunderet 23.400 kroner i barselsdagpenge, siger kundechef ved barsel.dk Mogens Højland.

Siden 1. oktober 2006 har alle private arbejdsgivere været omfattet af en barselsordning. Men mange kender ikke til ordningen og derfor kontakter barsel.dk, som administreres af ATP, 5.722 nordjyske virksomheder for at gøre dem opmærksomme på det.