Foto: Tv2nord.dk

Arbejdstilsynet tjekker unge nordjyders sommerjob

Hver sommer kommer cirka 125 unge under 18 år til skade på jobbet. Af dem cirka 15 i Nordjylland. Derfor sætter Arbejdstilsynet igen i år fokus på deres arbejdsforhold.

Mens de fleste voksne bruger sommeren til at koble af fra jobbet, så bruger mange unge ferien på at arbejde og tjene penge. Men unge under 18 år er ekstra udsatte for at komme til skade på jobbet, fordi de har så lidt erfaring med at være på en arbejdsplads, lyder det fra Arbejdstilsynet som derfor denne sommer sætter særligt ind i forhold til arbejdsforholdene for unge under 18 år.

Det sker på en række målrettede tilsyn inden for nogle af de brancher, hvor man ved, at der kan være problemer med unges arbejdsmiljø. Det er fx ved kasse- og salgsarbejde i butik eller medhjælp i køkkener. Herudover vil Arbejdstilsynet også have særligt fokus på de unge på de almindelige tilsyn.

- En arbejdsulykke som ung kan præge et helt arbejdsliv. Ved at sætte fokus på de unges arbejdsforhold med denne sommerjobindsats, ønsker vi fra Arbejdstilsynets side at bidrage til, at unge under 18 år får en god start på arbejdslivet, siger Rikke Dencher Aagaard, tilsynschef i Ar

bejdstilsynets Tilsynscenter Nord.

Regler for unges arbejde

Unge under 18 år er omfattet af de samme arbejdsmiljøregler som alle andre, der arbejder for en arbejdsgiver. Derudover gælder en række særlige regler for unge under 18 år:
• Børn under 13 år må som udgangspunkt ikke arbejde for en arbejdsgiver.
• 13-14-årige og unge, der stadig er undervisningspligtige, må udføre lettere arbejdsopgaver som fx plukning af bær, ekspedition i kiosker og bagerbutikker, og lettere rengøring.
• Unge, der er fyldt 15 år og ikke længere går i skole, må udføre alle former for arbejde, som ikke er farligt. Der gælder eksempelvis restriktioner på arbejde med visse tekniske hjælpemidler og kemiske stoffer, som unge under 18 år ikke må arbejde med.
• Unge under 18 år må som udgangspunkt ikke løfte ting, der vejer mere end 12 kg.
• Unge under 18 år skal som hovedregel være under tilsyn af en person, der er fyldt 18 år og som har den fornødne indsigt i arbejdet.
• Unge under 18 år må ikke arbejde alene, hvis arbejdet er forbundet med en særlig risiko for vold, røveri eller lignende. Derfor må unge under 18 år fx ikke arbejde alene i bagerbutikker, kiosker, grillbarer, tankstationer o.l. fra kl. 18 til kl. 6 på hverdage samt fra kl. 14 til kl. 6 på lørdage, søn- og helligdage. 
Kilde: Arbejdstilsynet

Det er selvfølgelig vigtigt, at både de unge og deres forældre er opmærksomme på, hvad der sker på arbejdet, men det endelige ansvar for at sikre de unges arbejdsforhold ligger hos arbejdsgiveren – og her skal man være opmærksom på, at der gælder særlige regler for unges arbejde.

- Som arbejdsgiver har du ansvaret for at instruere og oplære de unge og sikre, at de kun sættes til arbejde, de må udføre og kan magte. Arbejdsgiveren skal også være opmærksom på, hvor længe de unge må arbejde, og om de unge må arbejde alene. Det er der nemlig også særlige regler for, når det gælder de helt unge under 18 år, siger tilsynschef Rikke Dencher Aagaard.

Læs mere om de unge på arbejdsmarkedet