Foto: Nordjyllands Historiske Museum

Foto: Nordjyllands Historiske Museum

1 af 2

Arkæologisk sensation i Storvorde

For første gang er det lykkedes arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum af at dække 500 års historie på én gård.

Gården Melgård blev for nyligt revet ned i byen Storvorde tæt på Aalborg. Efter nedrivningen har arkæologerne lag for lag kunne afdække tre faser af gårdens historie over en periode på 500 år. Man har ikke tidligere udgravet gårdsanlæg fra senmiddelalderen og renæssancen i Himmerland.

- Alene det faktum, at bebyggelsen er bevaret, er ret enestående. Vi har ikke før på museet kunnet følge en gård på det samme sted gennem mere end 500 år. Der har været drevet landbrug på gården næsten helt frem til i dag, og de moderne staldlænger har helt sikkert været ombygget flere gange. Trods det er de arkæologiske anlæg ikke blevet ødelagt. Det giver os et håb om, at der er flere steder med lignende bevaringsforhold i gamle landsbyer, siger arkæolog og udgravningsleder Christian Klinge fra Nordjyllands Historiske Museum.

Arkæologerne har fundet ud af, at den første og ældste fase af gården bestod af to bygninger, den anden fase bestod af tre bygninger og tredje fase bestod af en firelænget gård.

Udgravningerne fandt sted 19. november 2014 til 19. januar 2015. Melgårds faser er ikke mere præcist dateret endnu, men prøver fra fundene vil sandsynligvis give god datering af de enkelte faser, når de i de kommende måneder bliver gennemgået.