Alt arbejde på Eternitten i Aalborg er indstillet efter at det er konstateret, at reglerne for arbejde med asbestholdig jord ikke er overholdt.

Asbest på Eternitten

Arbejdstilsynet har udstedt et strakspåbud efter at det er konstateret, at der er spredt asbestholdig jord på grunden.

Påbuddet kommer, efter at Arbejdstilsynet har aflagt eternitgrunden i Aalborg et uanmeldt kontrolbesøg for at undersøge, om bygherren har overholdt reglerne for arbejde med asbeltholdig jord.

Det var ikke tilfældet, og derfor skal alt arbejde på byggepladsen nu nedlægges, indtil sikkerheden er i orden. Det skriver P4 Nordjylland.

Arbejdstilsynet har konstateret, at der er spredt asbestholdig jord ud på grunden, hvor der bor omkring 150 beboere.

Beboerne på grunden kan være udsat for asbestforurening, og det kan give lungehindekræft.

Men ifølge overlæge ved Arbejdsmedicinsk Klinik på Aalborg Universitetshospital, Øyvind Omland, er risikoen ikke stor, da 90 procent af alle tilfælde af lungehindekræft opstår efter at en person er udsat for asbest i en arbejdsmæssig sammenhæng.