Asbestramte snydes for bedste behandling

Asbestramte lungehindekræftpatienter snydes for den bedst dokumenterede behandling. Det oplyser P4 Nordjylland.

De danske sygehuse behandler - modsat sygehuse i blandt andet Sverige, Tyskland, USA - ikke patienterne med kemoterapipro-duktet Alimta, som er det eneste dokumenterede og anbefalede produkt.

- Det er for dårligt, siger Benthe Vase Kock Bundgaard, hvis far har fået lungehindekræft efter arbejde med asbest på Frederikshavn Værft.

Overlæge Jens Benn Sørensen fra Rigshospitalet er hovedmanden bag de danske retningslinjer:

- Vi har valgt en anden standard. Der er ikke nogen evidens specielt for Alimta, siger han.

Det er Sveriges førende ekspert, professor på Karolinska Universitetssygehus, Gunnar Hillerdal, der også er formand for gruppen af nordiske lungehindekræftlæger uenig i:

- Vi anvender Alimta ligesom i de fleste andre lande. Det er den eneste, som i et stor forsøg har vist, at have en effekt, siger han.