LIGE NU:

Asylcenter stadig på tale i Vester Hjermitslev

På et borgermøde mandag aften blev tankerne om at oprette et asylcenter på det lukkede plejehjem i Vester Hjermitslev luftet.

I Vester Hjermitslev var borgerne kede af det, da de 100 asylansøgere, som byen husede i tre uger, flyttede. Muligheden for at få nye asylansøgere til byen er dog stadig åben efter et borgermøde mandag aften.

Her deltog omkring 80 borgere fra Vester Hjermitslev i drøftelsen af, hvad der skal ske med byens plejehjem, som netop er lukket.

- Vi har meldt ud, at vi ikke ville komme med noget oplæg til, hvad der skal ske med plejehjemmet, før vi har hørt borgernes indspark, siger Ejler Winkel (Borgerlisten), formand for social- og sundhedsudvalget i Jammerbugt Kommune, til TV2/Nord.

På borgermødet kom der mange forslag til, hvad plejehjemmet kunne bruges til. Der var blandt andet tale om at lave et rehabiliteringscenter, et værested for unge, en mindre efterskole eller et hospice.

Muligheden for et asylcenter var dog det overskyggende tema, og Thorkild Poulsen, centerleder fra Brovst Asylcenter, deltog i mødet og svarede på borgernes spørgsmål.

Social- og sundhedsudvalget i Jammerbugt Kommune vil nu drøfte planerne for det nedlagte plejehjem i Vester Hjermitslev. På mandag bliver der afholdt et borgermøde i Biersted, hvor byens plejehjem også lukker.