LIGE NU:

AU-forsker støtter nyt dagpengesystem

Sæt dagpengeperioden ned for alle og giv de højtlønnede højere dagpengesatser, lyder rådet fra arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen

Det nuværende dagpengesystem er et levn fra industrisamfundet, hvor alle var ens. Der er stærkt brug for et mere fleksibelt system, hvor højtlønnede kan vælge at få en højere dagpengeydelse i en kortere periode end i dag, mener arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen, Aalborg Universitet.
- I dag har vi det samme system for alle. Det var interessant, da vi havde et homogent arbejdsmarked i industrisamfundet uden store forskelle i indkomster og i ledighedsrisiko. Nu er der store forskelle. Den lange dagpengeperiode er kun interessant for dårligt uddannede og langtidsledige, siger Flemming Ibsen.
Han mener, at dagpengeperioden generelt bør forkortes fra de nuværende fire år til to år, samtidig med at der laves nye forsikringstilbud til højtlønnede og veluddannede grupper på arbejdsmarkedet med lav ledighedsrisiko.
- For en ingeniør kunne dagpengeperioden være et halvt eller et helt år med en meget højere sats, for andre kunne der være tale om halvandet år med en lidt lavere sats og, og for den lavtuddannede kunne den være to år med den nuværende kompensation på 90 procent af lønnen med et loft, siger Flemming Ibsen.
Han bakker dermed delvist op om et forslag fra den socialdemokratiske arbejdsmarkedsordfører, Thomas Adelskov, der vil give lønmodtagerne mulighed for at vælge en højere dagpengesats i en kortere periode. Det skal imødekomme de
lønmodtagere, der vælger dagpengesystemet fra, fordi de synes, de får for lidt i dagpenge, hvis de bliver ledige. Socialdemokraterne er dog modstander af generelt at forkorte den nuværende dagpengeperiode.
Flemming Ibsen skønner, at højtlønnede i dag kun får omkring 40 procents dækning. Samtidig er de højtuddannedes risiko for at blive ledig meget lavere end for lavtlønnede og folk med dårligere uddannelsesbaggrund. Men dagpengesatsen skal sættes meget op, før det bliver interessant for de højtlønnede på arbejdsmarkedet, vurderer han.
- Hvis du bare øger den maksimale dagpengesats med 10-20 procent, er det ikke noget, der batter for de højtlønnede. Den skal øges med 30-40 procent, siger Flemming Ibsen.
Dagpengeperioden er i dag på fire år, men det er fuldstændig forkvaklet og en hån mod de ledige at lade dem gå i fire år, mener arbejdsmarkedsforskeren.
- Hvis du er på dagpenge i fire år, er du nærmest på vej ud af arbejdsmarkedet. Det er ikke et velfærdsgode med en dagpengeperiode på fire år. Egentlig velfærdspolitik er at skaffe folk tilbage på arbejdsmarkedet. Der skal være meget større fokus på at få folk tilbage. Hvis du sænker dagpengeperioden skal du samtidig forbedre
arbejdsmarkedspolitikken og tilbuddene om aktivering, uddannelse, jobformidling og praktikpladser, siger Flemming Ibsen.