LIGE NU:

Baggrund om Maul-sagen

Hele sagen om Kaare Maul har taget mere end ét år. Sagen begyndte som et jalousidrama, rørte ved følelserne hos beboerne i Stranby. Nu ender sagen som en teknisk sag om forvaltningens gøren og laden i Vesthimmerlands Kommune, når ansatte bliver fyret.

Anklaget for sexchikane
Kaare Maul blev den 24. august i fjor anklaget for sexchikane af en lærer ved Strandby Skole. Fem dage senere suspenderede Vesthimmerlands kommune Kaare Maul og bad KL, Kommunernes landsforening undersøge om påstanden var rigtig.

- Jeg har haft en affære med en ansat. Noget som ikke er forbudt. Det tilhører faktisk privatlivets fred, sagde Kaare Maul til TV2/NORD den 27. december 2007

Frikendt i rapport
Rapporten fra KL frikendte da også Kaare Maul for alle anklager om sexchikane. Alligevel valgte Vesthimmerlands Kommune at fyre Kaare Maul på byrådsmødet i december. Hvilket fik forældre og elever fra Strandby på barrikaderne.

- Fyringen af Kaare Maul er forkert. Han skal tilbage. Hvis han skal fyres på det grundlag vi kender, så er der mindst fire byrådsmedlemmer der også skal gå, sagde Helle Kastrup, forælder til en elev på Strandby Skole den 20. december, da byrådet fyrede Kaare Maul.

Mistet tilliden
Begrundelsen for fyringen var at kommunen havde mistet tilliden til Kaare Maul. Tilsyneladende fordi Kaare Maul havde afbrudt sit samarbejde med kommunen umiddelbart efter sin suspendering den 29. august og vist et fortroligt brev til lærergruppen på Strandby Skole.

En speget sag
Sagen blev endnu mere speget af at lærerinden, som Kaare Maul havde haft en kort affære med henover foråret og sommeren 2007 var gift med det konservative byrådsmedlem Henrik Degn.

Rygtesmede i sving
Henrik Degn tog orlov i januar, fordi rygtesmedene mente at han havde påvirket forvaltningen til at fyre Kaare Maul. Det benægter han dog selv.

- Jeg har overhovedet ikke gjort noget for at få Kaare Maul fyret, sagde Henrik Degn til TV2/NORD den 30. januar 2008.

Vendt tilbage
Henrik Degn er netop vendt tilbage til byrådsarbejdet efter sin orlov.

Undersøgelse iværksat
Protesterne tog til i januar, men kommunen stod fast på fyringen af Kaare Maul, men bad lektor i forvaltningsret Claus Haagen Jensen om at undersøge om der var blevet begået fejl i fyringsproceduren.
Rapporten fremlægges 10. september for Økonomiudvalget i kommunen.

- Der kan jo være sket noget så forkert, at vi skal give erstatning til Kaare Maul, men det tror jeg nu ikke, sagde Borgmester Jens Lauritzen (Venstre) til TV2/NORD den 31. januar 2008

Tilbage til jobbet
Kaare Maul ville i begyndelsen tilbage til sit job, men i løbet af foråret droppede han det krav og har nu fået et nyt job. Om han vil sagsøge kommunen for uretmæssig fyring er endnu uvist.

Elever samlede underskrifter
Inden hele sagen kom til at handle om tekniske spidsfindigheder samlede en gruppe elever fra Strandby underskrifter sammen for at få Kaare Maul tilbage.

- Vi kan ikke rigtig forstå det, nu når han er frikendt for det der sexchikane, sagde Louise Holm Christensen, elev på Strandby Skole til TV2/NORD den 13. december 2007.