LIGE NU:

Ballade om musikhus i Aars

Oprøret ulmer blandt byrådsmedlemmer i Vesthimmerlands Kommune. De mener byggeriet af kommunens nye musikhus bliver tromlet igennem. Byggeriet er måske endda ulovligt.

Det går stærkt i Vesthimmerlands Kommune. Inden de kommunale penge er bevilget, og mens høringsperioden for lokalplanen vedrørende et nyt musikhus i Aars er i gang, så er byggeriet begyndt.

- Jeg er dybt frustreret over den måde beslutningerne om musikhuset er taget. Jeg føler det hele bliver tvunget ned over hovedet på mig, siger Jette Thomsen (Kons.), der er næstformand i økonomiudvalget for Vesthimmerlands Kommune.

De 14, 7 millioner EU-penge til musikhuset er netop bevilget, men de endelige tegninger er først færdige i næste uge. Beslutningsprocessen er i det hele taget tvivlsom mener Jette Thomsen.

- Uanset hvor mange informationer vi får, så er jeg sikker på at den trojka der bestemmer farten vil fastholde byggeriet, siger Jette Thomsen.

Til kritikken siger borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Jens Lauritzen fra Venstre.

- Tidspresset har betydet, at vi ikka har haft tid til at lave driftsbudgettet og andre analyser, fordi vi skal nå at bruge en stor del af EU-pengene inden udgangen af 2007, siger han..

Lokalplanen for området er i høring netop nu. Alligevel mener borgmesteren godt de kan sætte byggeriet i gang. Ifølge kommuneplanen er byggegrunden nemlig udlagt til offentlige formål. Men høringsfristen for lokalplanen udløber først den 18. april.

- Der kan selvfølgelig opstå problemer, men vi har talt med naboerne og der skulle ikke være nogen problemer. Og så handler lokalplanen jo ikke om vi må bygge - men hvad bygningen må anvendes til, hvis Musikhuset af den ene eller anden grund ikke længere skal være i huset, siger Jens Lauritzen, Venstre til TV2/NORD.

Udover tvivlen om lokalplanen - og det faktum at pengene endnu ikke er formelt bevilget - er der også en habilitetssag i forbindelse med byggeriet. Den sag er endnu ikke afgjort. Hvis den afgørelse går kommunen imod, bliver byggeriet muligvis ulovlig - og sagen må gå om. I det hele taget er der mudder i det politiske billede. Flertallet for byggeriet eksisterer på tværs af partiskel.

- Det kan man så lide eller lade være, men det ville klæde mindretallet og være mere anstændigt af dem, hvis de arbejdede positivt for projektet, istedet for at spænde ben for det, siger Jens Lauritzen, Venstre.

- Hvis tingene foregik på en ordentlig og hensigtsmæssig måde, så skulle jeg være den første til at bakke op om et musikhus i Aars. Jeg fører ikke sognerådspolitik, siger Jette Thomsen, (Kons.)