LIGE NU:

Bank købte direktørkonens pantebrev til overpris

EBH Banks fyrede direktør Finn Strier Poulsen påførte sin bank et milliontab for at beskytte sin hustru mod et truende økonomisk tab. Det mener den statslige EBH Bank, der i dag har overtaget resterne af den krakkede bank.

Det skriver nordjyske.dk

Finn Strier Poulsens hustru, Susanne Møller Poulsen, drev pantebrevshandel gennem et investeringsselskab. I marts
2007 købte hun et pantebrev i en ejendom i København af EBH Bank for knap fem millioner kroner, men i juni 2008 gik skyldneren på pantebrevet i betalingsstandsning.

Finn Strier Poulsen hjalp hurtigt hustruen af med det truende tab ved at lade EBH Bank købe pantebrevet tilbage til akkurat samme kurs, som hun selv havde givet for det. Prisen var knap fem millioner kroner.

To uger efter gik skyldneren på pantebrevet konkurs. Mens Finn Strier Poulsens hustru således slap for tab, gik det ikke nær så godt for EBH Bank.

Staten måtte tage et tab på 2,4 millioner kroner, da pantebrevet blev solgt til et langt lavere beløb, end EBH Bank havde givet.

I dag konstaterer EBH Bank, at Finn Strier Poulsens tilbagekøb af pantebrevet "ikke var forretningsmæssigt begrundet og alene havde til formål at sikre, at Finn Strier Poulsens hustru ikke led tab på pantebrevet."

Ifølge NORDJYSKE Mediers oplysninger efterforsker Bagmandspolitiet i øjeblikket sagen. Tabet på de 2,4 millioner kroner indgår i det erstatningskrav, som staten har rejst mod Finn Strier Poulsen.