Banken og tanken er turistkontor i Østvendsyssel

Dronninglunds turistkontor blev flyttet til Brønderslev i forbindelse med kommunalreformen og siden har brochurer og udlejningscykler samlet støv - nu får byen en hjælpende hånd fra bankverden.

Nu skal der pustes liv i byens turistliv og det vil Dronninglund Sparekasse hjælpe med til.

Sparekassen har tilbudt at stå for udlejning af cykler og cykelguider til områdets turister. Et projekt, der faktisk blev startet under den gamle Dronninglund kommune, men siden har ligget stille, fordi turistkontoret blev flyttet til Brønderslev i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Den tidligere Dronninglund kommune fik trykt turistbrochurer, men de har ligesom cyklerne ligget og samlet støv i en garage. Nu triller cyklerne ud fra Sparekassen i Dronninglund, mens turistbrochurerne i den kommende sæson skal uddeles fra en tankstation i Aså. Samlet set en acceptabel, men midlertidig løsning mener Dronninglund Turistforening:

- Vi betragter det her som et år, hvor vi overlever, men håber på at vi i fællesskab kan skabe nogle bedre vilkår til næste år, siger Karen Axen, Næstformand i Dronninglund Turistforening.

Hun får opbakning fra kommunen, der indrømmer at løsningen kunne være bedre:

- Jeg synes det er godt, at der bliver en løsning, hvor der kan være turistkontor på tanken i Aså, men det er jo ikke en optimal løsning. Vi må prøve at kigge på næste sæson og se om ikke vi kan finde en bedre løsning, forklarer Bendt Danielsen (Borgerlisten), Formand for Udviklings- og Planlægningsudvalget i Brønderslev kommune.