Banker: Ny lov forhindrer dobbelt-mandaters flertal

02:12

Foto: TV2/Nord

1 af 2

Fra 1. januar 2012 er det ikke længere tilladt for en bank eller sparekasse at have et flertal siddende i bestyrelsen hos pengeselskabets tilhørende fond. Det sikrer en ny lov, der er vedtaget for at undgå overlappende interesser i bankverdenen.

Antallet af personer, som både er medlem af bestyrelsen i et pengeinstitut og i en tilhørende fonds bestyrelse, skal i fremtiden udgøre mindre end halvdelen. Det er ikke tilfældet i dag. I dag er kun op til en tredjedele af en fonds bestyrelse uafhængige af banken.

Loven skal forhindre, at overlappende interesser fører til snyd og manipulation ved f.eks. aktieopkøb.

Martin Poulsen, der er Ph.d.-studerende i fondsret ved Aalborg Universitet, mener, at den nye lov vil styrke troværdigheden hos bestyrelserne og sikre uafhængigheden af bankens beslutninger.

- Fremover får vi en bestyrelse, der er meget mere uafhængig af det sparekasseselskab, som i sin tid stiftede fonden. Uafhængigheden fra sparrekasseselskabet vil formentligt gøre, at fonden agerer mere ud fra fondens eget formål, og altså ikke ud fra sparekasseselskabets ønsker, siger Martin Poulsen.

Den nye lov kommer i kølvandet på situationen i den nu krakkede EBH-bank. Her var de ni bestyrelsesmedlemmer i bankens bestyrelse præcis de samme ni personer, som sad i fondens bestyrelse og administrerede dens interesser. Og som historien senere viste, magtede EBH-banks bestyrelse ikke at adskille interesserne.

Finanstilsynet har så sent som i denne uge påpeget, at det kan skade en spareskasses omdømme, hvis der er for tætte bånd til fonden.

Det mener bestyrelsesformand i Sparekassen Himmerland dog ikke. Han er selv formand for både Sparekassen Himmerland og Fonden bag Sparekassen Himmerland.

- Vi overholder jo loven i forvejen, så vi har ikke behov for denne justering for at følge reglerne. Som jeg ser det, så er det en unødvendig handling i forhold til Sparekassen Himmerland og Fonden for Sparekassen Himmerland, siger Finn Hovalt Mathiassen, der altså er bestyrelsesformand for begge dele.

I Fonden bag Sparekassen Himmerland sidder der i dag syv medlemmer, hvor fem af dem også sidder i sparekassens bestyrelse. Derfor skal Sparekassen Himmerland i det nye år have erstattet to af bestyrelsesmedlemmerne, således at der kun er tre gengangere.

Ifølge loven kan en bestyrelsesformand for banken heller ikke længere være medlem af fondens bestyrelse. Derfor skal Fonden bag Sparekassen Himmerland også have ny formand.

- Det er en mere hensigtsmæssig løsning. Jeg vil ikke sige, at man kan være sikker på at undgå de situationer eller uheldige tiltag, som vi så i blandt andet EBH-bank, men efter min bedste overbevisning vil den nye lov kunne forebygge nogle af de her ting, siger Martin Poulsen fra Aalborg Universitet.

Forsiden lige nu