Foto: TV2/Nord

Bankkrak skal undersøges

En advokatundersøgelse skal nu klarlægge, hvad der var årsag til krakket i Fjordbank Mors.

Det er bestyrelsen i Fjordbank Mors af 2011, som blandt andet ønsker at få undersøgt, hvorvidt der findes begrundet mistanke om, at bankens tidligere ledelser, revisorer eller andre nære forbindelser har begået strafbare handlinger eller noget ansvarspådragende.

Bestyrelsen for banken har bedt advokat Carsten Fode stå for undersøgelsen. Redegørelsen ventes færdig i 1. halvår af 2012.