LIGE NU:

Bankmænd og idrætstrænere bag katederet

Aalborg Lærerforening siger nej til ekstern undervisning på Aalborg Kommunes folkeskoler.

Ifølge en ressourceplan, som kommunens skoleudvalg har sendt i høring, så skal alle klasser undervises i cirka to timer hver uge af eksperter udefra - det kan være en bankmand, en idrætstræner eller måske en forælder, der øser ud af sine erfaringer i klasserne, oplyser DR Nordjylland.

Det er bindegalt, mener Dorte Kamp, der er formand for Aalborg Lærerforening.

- Det er os der skal sikre, at der er sammenhæng mellem det der sker i de enkelte fag og den understøttende undervisning, som de eksterne personer inddrages i, siger Dorte Kamp.

Ressourceplanen er sendt i høring af Aalborg Kommunes skoleudvalg, der anbefaler at ordningen prøves af:

- Det skal ses som et suplement til den undervisning, der foregår i folkeskolen i dag, siger Hans Henrik Henriksen, socialdemokrat i skoleudvalget og selv lærer.

Aalborg Kommune har afsat 8,5 millioner kr til at lønne de externe undervisere, og ifølge udvalget er det vigtigt at de externe undervisere lønnes.

- Det er samtidig vigtigt at de kan bidrage med noget i forhold til den faglighed, vi ønsker i folkeskolen, men samtidig skal de også have pædagogiske evner i forhold til de elevgrupper, der har specielle behov, mener Hans Henrik henriksen.

Mandag er de faglige organisationer indkaldt til møde for at blive orienteret om planerne, men allerede inden har Aalborg Lærerforening besluttet at skrive et høringssvar til ideen med de externe undervisere.

Høringsfristen er 17. december.