Banksag om 700 millioner kan fortsætte

De tidligere topfolk i den krakkede Ebh Bank møder modstand i Højesteret, som tillader, at retssag fortsætter.

Den tidligere ledelse i den krakkede Ebh Bank har mødt et lodret nej i Højesteret til ønsket om at stoppet en stor erstatningssag.

Finansiel Stabilitet har anlagt en sag ved Vestre Landsret med krav om 700 millioner kroner, men de tidligere direktører, bestyrelsesmedlemmer og revisionsfirmaet BDO havde bedt dommerne i Højesteret om at smide sagsanlægget i skraldespanden.

Blandt andre det tidligere bestyrelsesmedlem Egon Korsbæk og den tidligere direktør Finn Strier Poulsen har påstået, at Finansiel Stabilitet ikke har ret til at anlægge sagen. Og at Finansiel Stabilitet heller ikke har fremlagt samtlige dokumenter.

Imidlertid har fem dommere i Højesteret torsdag afvist indsigelserne.

Stævningen er på 235 sider og er ledsaget af et stort antal af de bilag, som begrunder kravet, noterer Højesteret.

Dette materiale er ikke uegnet til at danne grundlag for sagens videre behandling, fastslår de fem dommere.

De siger også, at påstandene fra Finansiel Stabilitet ikke er for upræcise eller er uegnede til at indgå i sagens videre behandling.

Dermed kan retsopgøret fortsætte ved Vestre Landsret.