Bedre indtjening for dansk mælkeproduktion

2010 blev et godt år for de nordjyske mælkeproducenter.  

- Regnskaberne for 2010 viser klar forbedring i forhold til katastrofeåret 2009, udtaler chefrådgiver, Keld V. Nielsen, fra LandboNord.
Vurderingensker efter at han har gennemgået regnskaber for 44 mælkeproducenter. Alligevel mener han der fortsat er et stykke vej før landmændene har en acceptabel indtjening.

Højere mælkepris, bedre kødpris og for året som helhed stabile foderpriser, var årsagen til den store fremgang. Regnskaberne fra LandboNord er dog påvirket af mange hektar græs, der måtte lægges om i foråret efter udvintring. Ud over stigende produktpriser fortsætter mælkeproducenterne også med at forbedre produktiviteten.

Prognosen for 2011 tager udgangspunkt i en forventning om stabil mælkepris og fortsat stigning på kødprisen. Det giver basis for højere dækningsbidrag, men omvendt giver udviklingen i foderpriserne anledning til bekymring fortæller, chefkonsulent Carsten Kragh Paulsen, LRØ.

Forsiden lige nu