Megalastbiler - de såkaldte modullastvogne - kan være på vej til Hjørring. Foto: Carsten Lorenzen

Bedre vilkår for modulvogntog i Nordjylland

Nu går Vejdirektoratet i gang med et større ombygnings-arbejde, der skal give modulvogntog mulighed for at køre på fem nye strækninger i Jylland.

Helt konkret drejer det sig om cirka 50 rundkørsler og kryds. I Nordjylland omfatter det strækningen mellem Fjerritslev-Hobro og Skagen-Frederikshavn.

- Når ombygningerne er færdige til efteråret, får modulvogntog bedre muligheder for at transportere varer i hele Jylland. Hvert modulvogntog erstatter rundt regnet tre almindelige lastbiler, så det kommer også til at påvirke mængden af lastbiler og på den måde også deres miljøbelastning, siger projektleder i Vejdirektoratet, Poul Pilgaard.

Jesper Højte Stenbæk, chefkonsulent i Dansk Erhverv, fortæller:

- Vi er meget positivt indstillede overfor ombygningerne. Jo større vi gør modulvogntogsnettet, jo mere produktive bliver virksomhederne. Så det er klart, vi er meget glade for dette.

Hvad er et modulvogntog?

Modulvogntog er særligt lange vogntog, som kan transportere mere gods ad gangen end almindelige lastbiler. Allerede nu findes der et omfattende vejnet, hvor modulvogntogene må køre som led i et forsøg, der strækker sig indtil 2017.

Et modulvogntog er et op til 25,25 m langt vogntog koblet sammen af 2 eller 3 enheder såsom lastbil, anhænger, trækker, sættevogn eller kærre. Det må samlet veje op til 60 tons.

Der kan være lokale gener for trafikanterne, fordi vejbanen bliver indsnævret, mens arbejdet står på.