Behov for et nyt Clementshus

SF'eren Laurits Krog, vil have de nordjyske lokalepolitikere, til at oprettet et nyt Clementshus - et sted for socialt meget belastede familier. Det vil bl.a. reducere antallet af anbragte børn, mener han.

<b>Lukket efter 100 år</b>
I 2004 lukkede Clementshus. Det havde i næsten 100 år, været et fristed for mange kriseramte familier, men blev lukket i en sparerunde af det daværende Nordjyllands Amt.

<b>Hjælp til kriseramte familier</b>
Nu slår SF'eren Laurits Krog et slag for, igen at få oprettet en institution, der kan tage hånd om kriseramte familier.

- Nedlæggelsen medførte mere menneskelig nød og elendighed, anbringelse af børn uden for hjemmet, mere misbrug, flere psykiske problemer. Listen over negative konsekvenser af nedlæggelsen er lang, siger Laurits Krog.

<b>Ny institution</b>
Nu vil han have at politikerne ændrer holdning, og bevilger penge til en ny institution:

- De nordjyske lokalpolitikere i kommunerne og i regionen bør gå sammen og oprette et nyt "Clementshus". Det vil i givet fald være en unik mulighed for mange kriseramte familier og frem for alt vil det reducere antallet af anbragte børn.

<b>Den tidligere chef</b>
Laurits Krog er tidligere leder af netop Clementshus. Han er kandidat til Regionsrådet for SF.

<b>Om Clementshus</b>
Uden kaution eller visitation kunne kriseramte og ulykkelige familier på eget initiativ henvende sig for at få husly, omsorg og beskyttelse. På Clementshus kendte man i høj grad resultatet af "Den negative sociale arvs onde cirkel". Hertil kommer, at mange grønlandske kvinder og børn og de senere år mange flygtninge og indvandrerkvinder med børn benyttede sig af tilbudet om, at få et ophold på Clementshus.