LIGE NU:

Beskæftigelsen stiger i Nordjylland - men ledigheden overstiger udviklingen

Siden 2016 er der kommet flere i arbejde i Nordjylland, men antallet af ledige er samtidig stigende.

Fra 2016 til 2017 er antallet af lønmodtagere i Nordjylland steget fra 217.865 til 218.371. Altså er 506 flere kommet i arbejde. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. 

Men antallet af arbejdsløse er også stigende - stærkt endda. I forhold til juni 2016 er der kommet 1.252 flere ledige, hvilket svarer til en stigning på 11,6 procent. Men ifølge Beskæftigelsesregionen, RAR Nordjylland, er tallene ikke et tegn på en negativ udvikling.

Det går overordnet set godt på det nordjyske arbejdsmarked. Der har ganske vist været en stigende ledighed det seneste år. Men det skyldes dels, at flere integrationsydelses-modtagere visiteres som jobparate – på grund af en ændret visitationspraksis – og dels, at er der kommet flere unge og nyuddannede ledige akademikere, magistre og lærere, siger Birgit Frederiksen, formand for RAR Nordjylland. 

- Det er derfor også positivt, at beskæftigelsen stadig er stigende. I det lys er det vigtigt, at alle aktører på arbejdsmarkedet arbejder sammen for sikre, at arbejdsstyrkens kompetencer matcher virksomhedernes behov. Herved understøttes en fortsat vækst i beskæftigelsen, fortsætter hun.

Ledighedsprocenten i Nordjylland var på 4,5 procent i juli måned. Det er 0,4 procentpoint højere end ledigheden på landsplan. Relativt er ledigheden steget mest på Læsø med 38,5 procent og i Morsø med 31,1 procent, mens Jammerbugt Kommune har den mest beskedne stigning på 4,2 procent.

Fra juni 2016 til juni 2017 er ledigheden steget med 20,5 procent for mænd og 3,6 procent for kvinder.
Samtidig viser tallene, at ledigheden steg mest i aldersgrupperne op til 29 år. Ifølge RAR Nordjylland afspejler udviklingen, at der er en stor andel unge mænd blandt de flygtninge, der modtager integrationsydelse, og som nu tæller med i ledighedstallene.