LIGE NU:

Biler sat til storskrald på P-pladser

Danmarks Naturfredningsforening til kamp mod bilskrotning på p-pladser

Bilskrotning på p-pladser
- Det er mit indtryk, at et stigende antal udrangerede biler bliver efterladt uden nummerplader og sat som storskrald på P-pladser. Og det sker, at de udrangerede biler bliver brændt af. Om der er tale om stjålne biler, eller vi har at gøre med forsikringssvindel, ved jeg ikke, men uanset baggrunden for denne affaldsproblematik, så bør bilerne fjernes, straks politiet får kendskab til dem.

Sådan siger Laurits Krog, der er formand for Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Aalborg Kommune, som tæller flere end 4.000 medlemmer.

Efterladte biler
Han har de seneste uger fået meldinger om fire udrangerede biler, der på P-pladser syd og sydøst for Aalborg var efterladt uden nummerplader.

Afbrændt bil
I et af tilfældene blev bilen brændt af, og når man ved, at en bilafbrænding medfører et udslip af den dødsensfarlige gift dioxin, er det meget uheldigt.
Den udbrændte bil har i nu omkring to uger stået på p-pladsen ved Lille Sø i Lille Vildmose mellem Kongerslev og Dokkedal.
Politiet har tilsyneladende besigtiget stedet, for der er sat rød- og hvidstribede plastikmarkeringer på den afbrændte bil.
Alligevel er den ikke fjernet. Det virker mildest talt uheldigt og som et dårligt signal at sende, når den slags biler får lov til at stå længe i landskabet.

Forureningsrisiko
Der er risiko for, at en brændt bil kan forurene med olie og miljøfremmede stoffer, siger Laurits Krog, der opfordrer nordjyderne til at holde øje med kasserede biler på p-pladser.

Anmeld skrottede biler
Anmeld straks fundet af skrottede biler i naturen til politiet, lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening. Og hold derpå øje med, om bilerne hurtigt bliver fjernet.

De skrottede biler pynter ikke i naturen og de skulle nødigt lække miljøfarlige stoffer eller danne præcedens, så problematikken med bilskrotninger på p-pladser eller i naturområder øges.