05:13

1 af 2

Biogas forsinkes voldsomt

Mere end tre år har det indtil videre taget at få svar fra miljøministeriet på, om der må bygges et nyt biogasanlæg i Hjørring kommune. Firmaet bag er ved at miste pusten, og borgmester Arne Boelt er rystet over, at det kan tage så lang tid.

Jens Peter Lunden, indehaver af firmaet Grøn Gas, har allerede et biogasanlæg ved Hjørring. Og så har han planer om et nyt, større anlæg ved Vrå, men indtil videre har det taget tre år at få afklaret, om han må eller ej.

Hjørring Kommune gik dengang aktivt ind i sagen blandt andet for at hjælpe med at gøre sagsbehandlingen kortere. Miljøministeriets biogasrejsehold var på besøg og sagde, at alt så godt ud.

Det var ikke i orden alligevel. Miljøministeriet og naturklagenævnet vil have flere undersøgelser og flere og flere svar. Og tiden går. Sidst har sagen ligget i Naturklagenævnet i næsten to år, uden at der er sket noget.

- Det duer ikke. Det er som om, de bare sidder på deres hænder, siger Jens Peter Lunden.

Borgmester Arne Boelt er rystet over den langsomme sagsbehandling.

- Sådan noget der, det må bare holde op. Der må være nogle folketingspolitikere, der ikke vil finde sig i så lang sagsbehandlingstid. Når det går den anden vej, så har vi kommuner bare at skynde os og levere svar indenfor for få uger.

Biogasanlægget i Hjørring producerer omkring 3 millioner kubikmeter gas ud af gylle. Det svarer til næsten fem procent af fjernvarmen i Hjørring.

Det er meningen at det nye anlæg skal lave tre gange så meget gas, hvis det bliver til noget.

For et år siden fik Grøn Gas endda 30 millioner kroner i tilskud fra fødevareministeriet til biogasprojektet i Vrå - som et af de få udvalgte prestigeprojekter, som ministeriet ville satse penge på.