Flere Blå Kors hjem må hver dag afvise hjemløse, fordi alle senge er fyldt. Foto: Torben Christensen

Blå Kors-hjem under pres: Må afvise hjemløse hver dag

Blå Kors har i løbet af de seneste år oprettet flere pladser på deres botilbud til hjemløse, men efterspørgslen er så stor, at de dagligt må de afvise hjemløse.

Syv steder i landet har Blå Kors botilbud til hjemløse. I alt er der 97 pladser fordelt på de syv botilbud, og der er mere end fuldt hus. I juli boede der 109 hjemløse på botilbuddene, og efterspørgslen er langt større end det, fortæller Blå Kors.

Nogle af Blå Kors hjemmene kan være fleksible og tage lidt flere ind, end de egentlig har plads til, mens andre må afvise hjemløs på daglig basis. Blandt andet Blå Kors Hjemmet i Hobro, som har plads til 23 beboere, og hver dag må afvise tre eller fire hjemløse.

- Forleden blev jeg ringet op om en 18-årig dreng, der var smidt ud hjemmefra. Jeg var rundt for at se, om ikke vi havde en eller anden form for sengeplads et sted, for man har jo ikke lyst til, at en 18-årig dreng skal rende rundt på gaden. Men vi havde simpelthen ikke plads, fortæller leder af Blå Kors Hjemmet Hobro, Lars Thidemann.

I 2013 havde Blå Kors på landsplan 68 hjemløsepladser. Selv om de har øget antallet af pladser til 97, har det ikke været nok, for efterspørgslen er også steget.

- Der er i øjeblikket en meget lille margin. Hvis man kommer ud i problemer, skal der ikke meget til, før man ryger ud af sin lejlighed. Folk falder hurtigere igennem end tidligere, siger Lars Thidemann, som også oplever, at presset på psykiatrien sender mange hjemløse hen og banke på hos Blå Kors.

- Vi får mange opkald fra psykiatrien, der spørger, om vi har plads til en, som de er nødt til at udskrive. Mange bliver udskrevet til hjemløshed eller kommer på forsorgshjem, fortæller Lars Thidemann.

For at komme problemet til livs, efterspørger lederne på Blå Kors hjemmene flere billige boliger samt støttede botilbud til forskellige målgrupper.

I Nordjylland har Blå Kors, foruden hjemmet i Hobro, et tilbud i Rold Skov med 12 pladser og et i Hjørring med fem pladser.