Blå landbrugsaftale afskaffer omstridte randzoner

Foto: TV2/NORD (Arkiv)

Sent mandag aften indgik regeringen sammen med resten af de blå partier en aftale, der skal sikre fremgang for dansk landbrug. Som et af initiativerne afskaffes de omstridte randzoner.

Randzonerne er fortid. Sådan lyder et af hovedpunkterne i den aftale som regeringen med fødevareminister Eva Kjer Hansen i spidsen indgik med de øvrige blå partier sent mandag aften.

Aftalen skal gøre det muligt for landbrugs- og fødevaresektoren, der samlet udgør en eksportværdi for Danmark på 148 milliarder, at producere flere varer "i sund balance med natur og miljø" som ministeriet skriver i en pressemeddelelse.

Med aftalen siger vi farvel til gammeldags regler og indfører en moderne regulering, som ikke tidligere er set i Danmark.

Aftalen består af i alt 30 initiativer på fem områder, og som et af de mest markante ses afskaffelsen af de omstridte randzoner - bræmmer på landbrugsjorden, der ikke må dyrkes. Selve Randzoneloven ophæves og randzoner gøres i stedet til et frivilligt virkemiddel.

Derudover er aftalens store kunststykke "moderne regulering" hvor regulering af landbrugets gødning og randzonerne afløses af målrettet regulering og frihed til at vælge, hvordan de vil passe på miljøet.

- Danmark har fået en Fødevare- og landbrugspakke, der lægger grunden til fornyet vækst i landbruget og giver et grønt plus til miljøet. Med aftalen siger vi farvel til gammeldags regler og indfører en moderne regulering, som ikke tidligere er set i Danmark. Jeg håber, at landmænd og banker nu trygt går i gang med at investere i fremtiden, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen i en pressemeddelelse.

Sådan reagerer politikerne på Twitter:

 

 

 

 

Forsiden lige nu