Boligselskab under lup

Socialministeriet skal se på Nørresundby Boligselskabs regnskab

Nørresundby Boligselskab får nu sit regnskab sendt til granskning i Socialministeriet, fordi politikerne i Aalborg Kommunes teknik- og miiljøudvalg ikke vil godkende det.

Regnskabet viser et overskud på 2,3 millioner kroner, men burde ifølge revisoren kun vise et overskud på cirka 400.000 kroner.

Der er tale om tre forhold, som boligselskabets revisor har påtalt, men som boligselskabet ikke ønsker at følge. Det drejer sig om urealiserede kurstab på værdipapirer, salg af et grundstykke og endelig manglende medregning af en fratrædelsesgodgørelse til selskabets forretningsfører, Sigvart Sigvartsen, der også er socialdemokratisk byrådsmedlem.

Et maskeret regnskab mener teknik- og miljørådmand Mariann Nørgaard:

- Det aflagte regnskab giver ikke et retvisende billede af boligselskabets økonomi, siger hun til P4 Nordjylland.