LIGE NU:

Boplads fundet ved sygehus

En 2000 år gammel velbevaret jernalderlandsby er fundet forud for sygehusbyggeriet i Aalborg.

I forbindelse med 2. etape af forundersøgelserne forud for byggemodning til det nye sygehusbyggeri i Aalborg øst er der fremkommet en fantastisk velbevaret jernalderlandsby fra tiden omkring Kristi fødsel. Det fortæller Nordjyllands Historiske Museum i en pressemeddelelse.

Landsbyen adskiller sig fra andre bopladser ved de ekstremt gode bevaringsforhold, som bl.a. gør, at der er fundet et stort antal velbevarede hustomter med ildsteder, kridtgulve og stenbrolægninger. Normalt er det kun sporene efter husenes stolper, der er tilbage. At husene er så velbevarede skyldes, at landsbyen er dækket af et optil 40 cm tykt affaldslag, som har beskyttet husene, efter at landsbyen blev forladt. Dertil kommer, at man i flere af husene har brugt kridt fra undergrunden til husgulve, hvilket har bevirket, at der er bevaret mange dyreknogler selv fra fisk. Dette er ret usædvanligt.

De foreløbige undersøgelser viser, at knoglerne primært stammer fra slagteaffald fra kvæg, grise, får og geder. Dertil kommer knogler fra fisk, hvilket fortæller, at også Limfjorden har bidraget til den daglige føde. Enkelte knogler stammer fra en kat. Katten blev først indført til Danmark fra Romerriget i jernalderen - det er således et meget tidligt eksemplar. Mest overraskende var nok de mange hesteknogler. Heste var normalt ikke hver mands eje, og de mange hesteknogler åbner således op for nogle spændende tolkningsmuligheder omkring status og sociale uligheder, skriver Nordjyllands Historiske Museum i pressemeddelelsen.

Landsbyen dækker et areal på ca. 4 ha, og indtil nu er der fundet omkring 40 huse. Dette antal vil dog blive langt større ved en eventuel udgravning.

Status på undersøgelserne er nu, at Nordjyllands Historiske Museum har forundersøgt 58 ha, hvoraf de 54 ha allerede er frigivet til det byggeri, som er i fuld gang. Nordjyllands Historiske Museum afventer p.t. projektledelsens beslutning om, hvor stort et areal af jernalderlandsbyen, der vil blive berørt af byggeriet. Når det er afklaret kan museet lave et udgravningsbudget og sende det til godkendelse hos Kulturstyrelsen.

Line Vanggaard Pedersen, brønderslev, byrådsmedlem

play Line blev løsgænger efter kommentarer fra parti-kollegaer: - Jeg kan sagtens være enlig mor og politiker på samme tid

PH 150121 Mangler mælk til for tidligt-fødte Still

play Hospital mangler mælk til for tidligt fødte: - Det gør en verden til forskel

def_thumb,50_percent

play Jeanette håber på hjælp fra ny senfølgeklinik: - Bare jeg ikke skal have det sådan her resten af livet

brand 1

gallery Staldbygning stod i brand: Halmballer fik ilden til at sprede sig

Line Vanggaard Pedersen, brønderslev, byrådsmedlem

play Line blev løsgænger efter kommentarer fra parti-kollegaer: - Jeg kan sagtens være enlig mor og politiker på samme tid

PH 150121 Mangler mælk til for tidligt-fødte Still

play Hospital mangler mælk til for tidligt fødte: - Det gør en verden til forskel

def_thumb,50_percent

play Jeanette håber på hjælp fra ny senfølgeklinik: - Bare jeg ikke skal have det sådan her resten af livet

Til forsiden

Til forsiden