02:20

Foto: Christian Henriksen

1 af 2

Boretilladelse i strid med regler

Da energiminister Lykke Friis i 2010 gav tilladelse til at bore efter skifergas i Vendsyssel skete det tilsyneladende i strid med reglerne på området.

"Projekter, der må antages at påvirke miljøet i væsentlig grad, kan kun iværksættes, efter at der er foretaget en VVM-procedure. Den indebærer, at der gennemføres en vurdering af de miljømæssige konsekvenser og at den berørte offentlighed og de berørte myndigheder og organisationer for lejlighed til at udtale sig, inden et projekt kan gennemføres".

Sådan lyder betingelserne for at give en tilladelse til at bore efter gas - uanset om det er i Nordsøen eller i Dybvad. Men som TV2Nord flere gange har fortalt blev hverken Folketing, kommunerne eller organisationer eller borger inddraget i beslutningen. Den blev tvært imod holdt hemmelig af hensyn til de udenlandske energiselskaber.

Nu kræver flere nordjyske politikere, at sagen starter forfra og boret i Dybvad bliver stoppet.

- Det er rystende at det kan lade sig gøre. Hvis vi i kommunerne bare skal lave en nabohøring falder der brænde ned, hvis vi ikke overholder reglerne. I virkeligheden burde man starte forfra og diskutere, om det i det hele taget er en energiform vi vil have i Danmark siger Mogens Gade, (Venstre, Borgmester i Jammerbugt Kommune.

Hans kollega i Hjørring Kommune er mindre diplomatisk og forlanger en konsekvens her og nu.

- Jamen det skal have den konsekvens, at det skal stoppes. Det har været en ulovlig beslutning og hvis vi selv havde lavet en fejl af de dimensioner, så havde staten stoppet os øjeblikkeligt, siger Arne Boelt (Soc.de.), borgmester, Hjørring Kommune.

Bjarne Laustsen (Soc.dem.) er netop blevet valgt til Folketingets Energiudvalg. Han er parat til at trække i nødbremsen, for at få belyst skifersagen.

- Jeg synes det er stærkt kritisabelt og har svært ved at forestille mig, at processen er foregået lovligt. Jeg vil forlange en høring i Folketinget, og vil forlange at få at vide, hvem der vidste besked, da tilladelsen blev givet i 2010, siger Bjarne Laustsen.