Borgerstemningen er vendt for botilbud

Botilbuddet Det Skæve Hus skal højst sandsynligt flytte fra Svestrup til Kongerslev, men det har været upopulært i byen indtil videre. Tirsdag blev borgerne dog mildere stemt overfor udsigterne til de nye naboer.

- Skal Kongerslev være bange for vores seks beboere, eller skal vores seks beboere være bange for Kongerslev? Sådan indledte den daglige leder af Det Skæve Hus informationsmødet i Kongerslev her til aften.

Flere borgere i byen har været utrygge, efter det kom frem, at Aalborg Kommune har planer om at flytte botilbuddet Det Skæve Hus fra Svenstrup til det nedlagte plejehjem Lykkeshøj i Kongerslev. Det Skæve Hus er i dag hjem for seks psykisk syge misbrugere.

For at genetablere trygheden i Kongerslev afholdt kommunen informationsmødet for at give borgerne svar på den uvished, der har skabt røre i nabolaget.

- Der er ingen tvivl om, at uvished ofte fører til meget bekymring, og det har det også gjort i det her tilfælde. Men nu hvor folk hører hvad det er for nogle mennesker, det handler om, og hvilke rammer, der bliver, så hjælper det på utrygheden, siger Lise Claesson, der er leder af fagcenteret for socialpsykiatri under Aalborg Kommune.

På mødet fik borgerne luftet en masse spørgsmål, og efter mødet var stemningen ikke længere så trykket.

- Jeg tror, at de fleste går herfra med en positiv opfattelse af, at der ikke er noget, der bliver forringet, men at vi derimod får nogle nye borgere til byen, som vi skal tage godt imod. De har jo deres problemer at slås med, siger Jan Bjerregaard Nielsen, der var med til borgermødet.

Først d. 16. april bliver det endeligt besluttet, om botilbuddet skal flytte til det nedlagte plejehjem Lykkeshøj i Kongerslev eller ej. I så fald flytter de seks beboere ind til sommer.
Beboerne skal flytte fra deres nuværende institution pga. pladsmangel og utidssvarende forhold.