Borgmester kræver indsats mod ledighed

Både fagbevægelsen og Aalborg Kommune appellerer nu til regeringen om, at der bliver gjort en ekstra indsats for at bekæmpe den stadigt stigende ledighed.

Ledigheden er steget eksplosivt i de seneste måneder. Alene i 3F-regi er der lige nu 1300 flere ledige medlemmer end i oktober måned 2008. Blandt murere og tømrer ser det også slemt ud. Her er der i dag en ledighedsprocent på 25.

Borgmester i Aalborg, Henning G. Jensen, mener, at regeringen bør sætte gang i en vækstpakke, så det bliver muligt for kommunerne at fremskynde nogle anlægsprojekter, og på den måde sætte gang i beskæftigelsen. Vækstpakken kan enten bestå af statslige tilskud, procentvise tilskud eller lånemuligheder. Så vil kommunerne være klar til at handle, mener borgmesteren.

- Vi er parate til at gå i gang her og nu med at gennemføre nogle meget presserende vedligeholdelsesopgaver, som både vil gavne beskæftigelsen og samtidig være med til at forbedre mange af vore bygninger, siger Henning G. Jensen.

Henning G. Jensen vil låne penge til påbegyndelse af renovering af f.eks. skoler.

- På grundlag af vore udarbejdede tilstandsrapporter for kommunens skoler, DUS?ser og børnehaver kan der straks sættes udvendig vedligeholdelsesopgaver og energibesparende projekter i gang i størrelsesordenen 100 mio. kr.. Herudover kan der også sættes indvendige ombygnings- og vedligeholdelsesopgaver i gang, siger borgmesteren.

Hos LO bakker man op om borgmesterens opråb. Ivan Ziegler, der er konstitueret formand for LO Aalborg, kan ikke forstå, at regeringen ikke reagerer.

- I LO?s bestyrelse bakker vi helt op om borgmesterens synspunkter. Det er beskæmmende at opleve, hvordan regeringen er parate med hjælpepakker til bankerne og skattelettelser til dem, der har en stor andel i den situation, landet befinder sig i. Til gengæld tøver samme regering med initiativer, der kan stimulere beskæftigelsen her og nu.

Borgmesteren er enig i LOs appel til regeringen.

- Hvis bare Regeringen lemper på kommunernes låneadgang, eller beslutter at give kommunerne tilskud til opgaverne, så går vi i gang straks, slutter Henning G. Jensen.

Forsiden lige nu