LIGE NU:

Brev til kulturministeren

TV2/NORDs repræsentantskab har i dag sendt et brev til kulturminister Brian Mikkelsen, hvor man indtrængende opfordrer ministeren til at sørge for, at folk på Mors og i Thy også kan se TV2/NORD.

- Repræsentantskabet fremhæver det demokratiske problem i, at medborgere fra Mors og Thy ikke har adgang til det medium, der primært formidler regionale nyheder og politikker. Problem-stillingen vedrørende demokratisk underskud vil være særlig aktuelt i forbindelse med et evt. politisk valg, lyder det blandt andet i brevet.

Hele brevets ordlyd:

Kære Brian Mikkelsen
TV2/NORDs repræsentantskab skal fra sit møde den 19. marts 2007 indtrængende opfordre kulturministeren til at skabe mulighed for, at TV2/NORDs sendesignal kan modtages i hele den nordjyske region - herunder også Thy og Mors.
Repræsentantskabet får tilkendegivelser fra både borgere og politikere i Thy og Mors, der med rette føler, at de ikke helhjertet kan blive kulturelt, erhvervsmæssigt og politisk integreret i den nordjyske region, med mindre de på lige vilkår kan se regionens førende elektroniske medie, TV2/NORD.
Repræsentantskabet fremhæver det demokratiske problem i, at medborgere fra Mors og Thy ikke har adgang til det medium, der primært formidler regionale nyheder og politikker. Problem-stillingen vedrørende demokratisk underskud vil være særlig aktuelt i forbindelse med et evt. politisk valg.
Repræsentantskabet er bekendt med, at det skulle være teknisk muligt at sprede TV2/NORDs sendesignal via Thisted-senderen.
TV2/NORDs repræsentantskab vil på den baggrund opfordre kulturministeren til snarest at finde en løsning.
Repræsentantskabet den 19. marts 2007
Morten Ege Thomsen Formand for repræsentantskabet TV2/NORD
Ole Carlsen Formand for bestyrelsen TV2/NORD