Brugerråd om sundheden i Nordjylland

Region Nordjylland etablerer et brugerråd. Rådet skal sørge for, at brugerne repræsenteret ved patientforeninger, får indflydelse på udviklingen indenfor sundhedsområdet i Nordjylland.

<b>Temadag om sundhed</b>
Inddragelse af borgerne gennem brugerråd, er en del af den demokratiske udvikling.
Region Nordjylland skyder det hele i gang d. 23. januar ved en temadag i Regionsrådssalen, hvor patientforeninger og politikere mødes for at debattere brugerinddragelse. Der er allerede tilmeldt 76 deltagere - heraf 18 forskellige patientforeninger.

<b>Indflydelse med brugerråd</b>
Brugerne får betydelig indflydelse gennem det nye råd, som Regionsrådet har besluttet at oprette.

- Der var ingen tvivl i vores sind om at oprette rådet. Vi går ind for den åbne linje, hvor brugerne får indflydelse på og indsigt i beslutningerne, siger regionsrådsformand Ulla Astman (Soc.dem.), der håber på stor interesse for at tilmelde sig rådet.

<b>Vælgfer selv emner</b>
Det nye Sundhedsbrugerråd kan vælge de emner, det ønsker at diskutere, og der er nok at tage fat på. For eksempel kunne det være bruger- og pårørendepolitik, og mon ikke byggeriet af det nye Aalborg Sygehus vil blive vendt i rådet.

<b>Diabetesforeningen</b>
Byggeriet af nyt sygehus er i hvert fald med i overvejelserne hos Diabetesforeningen, som håber at blive repræsenteret i rådet.

- Det er stærkt, at der bliver en blandet skare af brugere, så vi kommer meget længere omkring de emner, der har betydning for brugerne af sundhedsvæsenet. Byggeriet af nyt sygehus kan vi fx være med til at præge, så vi får de bedste rammer for brugerne. Mange af vores medlemmer har følgesygdomme, og der vil vi gerne være med til at præge det gode patientforløb, siger Dorte Hinzmann, formand for Diabetesforeningens Aalborg lokalkomité.

<b>Aktiv høringspart</b>
Rådet vil blive en aktiv høringspart for regionens politikere, og man kan forestille sig, at rådet også udtaler sig på eget initiativ og deltager i relevante arbejdsgrupper.

<b>Konstituerende møde i foråret</b>
Efter temadagen om brugerinddragelse d. 23. januar, bliver der udsendt materiale med henblik på at rekruttere medlemmer til rådet, og derefter satser regionen på, at rådet er klart til konstituerende møde og valg af formand i foråret 2008.

<b>Baggrund</b>
Sundhedsbrugerrådet får 9-11 medlemmer og et tilsvarende antal suppleanter. Medlemmer såvel som suppleanter udpeges af Regionsrådet efter indstilling fra Danske Patienter, Danske Handicaporganisationer, Danske Ældreråd, Forbrugerrådet og patientforeninger der ikke er medlem af en paraplyorganisation.