Foto: Bruno Stagsted

Byplanlægning i Aalborg Øst med gps

Forskergruppe på AAU udstyrer unge i Aalborg Øst med gps, for at bruge deres færden i den fremtidige byplanlægning.  

Aalborg Øst kæmper med et gråt image. Men det får beboerne nu selv muligheden for at ændre. Ved hjælp af deres færden kan de tegne fremtidens Aalborg Øst.

I samarbejde med en forskergruppe på Aalborg Universitet kortlægges de unges færden i bydelen, og skal bruges som nyttig viden i byplanlægningsprojekter.

Undersøgelsen indgår i et overordnet forskningsprojekt. En del af det overordnede projekt er at undersøge, hvordan data om folks syn på deres by kan bruges i praksis samt måske udvikle en slags manual til, hvordan kommuner kan involvere borgerne i byudviklingen ved hjælp af de nye teknologier.

Aalborg Universitet er blandt de første i verden til at inddrage gps i byplanlægningsprojekter.