Foto: Lars Christoffersen

Centerchef fyres i Frederikshavn

Uvildig rapport om arbejdsmiljø i psykiatrien fører til fyringer og degradering.

171 sider. Så lang blev den uvildige rapport Frederikshavn Kommunes socialudvalg har fået lavet, efter adskillige henvendelser og historier i pressen om et arbejdsmiljø i kommunens psykiatri hvor kolleger ikke kan holde til at gå op ad hinanden.

- Vi havde oplevet det før, og troede faktisk, vi var blevet fri for det, fortæller Peter E. Nielsen, der er formand for socialudvalget og medlem af økonomiudvalget om sagen.

- Vi besluttede at undersøge hele psykiatrien, for at komme til bunds i sagen og med den uvildige rapport, vi har fået lavet, får vi vist alle de problemer, vi havde en fornemmelse af, der er i psykiatrien.

På baggrund af rapporten er en kommunal centerchef blevet afskediget, ligesom centerlederen for det socialpsykiatriske støttecenter i Frederikshavn skal afløses. En afdelingsleder er blevet degraderet og får en ny stilling andetsteds i psykiatrien.

Nu skal tilliden i psykiatrien genopbygges, og det bliver hverken nemt eller en opgave kommunen kan varetage alene.

- Det vil tage op mod to år at genopbygge tilliden. Nu har vi igangsat en proces og vi skal bruge eksterne konsulenter for at få det til at lykkes, siger Peter E. Nielsen, der oplyser at man om seks måneder vil evaluere på den løbende proces.