Chefrokade på Utzon Centret

Den administrerende direktør for Utzon Centret bliver kunstnerisk leder, mens bestyrelsesformanden overtager direktørposten. Det sker for at styrke både den kunstneriske og administrative styring af centret.

Utzon Center i Aalborg skal have ny administrerende direktør. Den nuværende bestyrelseformand, Karen Melson, overtager jobbet som administrerende direktør. Adrian Carter, som hidtil har haft posten, skal fremover udelukkende tage sig af den kunstneriske ledelse af centret.

Rokaden sker for at styrke både den kunstneriske og administrative styring af centret.

Ny formand for bestyrelsen bliver bankdirektør Erik B. Hansen, mens kommunaldirektør Jens Kristian Munk indtræder som næstformand.