Foto: Nicolai Hvass

Clausen: Regeringen bør hjælpe

Regeringen bør hjælpe med effektiv bekæmpelse af oversvømmelser, mener Enhedslistens nordjyske Per Clausen.

Udmeldingen kommer efter, en rapport om oversvømmelserne i Vendsyssel, understreger, at der er brug for markante indgreb, hvis man skal sikre sig i mod, at monsterregn også i fremtiden får katastrofale konsekvenser.

Det har de ramte kommuner ikke mulighed for at gennemføre. Det har brug for hjælp fra statens side, hvilke Hjørrings borgmester Arne Boelt (Soc.Dem.) og Frederikshavns borgmester Birgit Hansen (Soc.Dem.) tidligere på ugen slog fast over for TV2/Nord.

Borgmestrene har sammen skrevet et brev til økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard for at gøre klart, at de voldsomme regnmængder og deraf oversvømmelser og skader, som især Vendsyssel blev ramt af i uge 42, ikke er forenelig med kommunernes økonomi.

Nu vil folketingsmedlem og miljøordfører for Enhedslisten, Per Clausen indkalde både klima- og miljøministeren i samråd for at høre, hvordan de vil følge op på Rambøll-rapporten.

- Rambølls rapport efterlader ingen tvivl om, at et helt afgørende element i den forebyggende indsats består i at tage lavtliggende landbrugsjord ud af produktion. Ved at give å-dalene deres oprindelige funktion tilbage som vådområder, kan vi modvirke de negative konsekvenser af monsterregn og nedbringe landbrugets CO2 udslip og dermed reducere klimapåvirkningen, siger Per Clausen.

Han mener, der er brug for en koordineret indsats, hvor regeringens målsætning om at øge naturarealerne tænkes sammen med vores indsat for at reducere klimaforandringerne og forebygge de negative konsekvenser af disse.

- Hvis vi gør det, vil der også være muligt at skaffe statslige midler til den nødvendige indsats i Vendsyssel, mener Per Clausen.