Cross Klub vil have bane på Læsø

Læsø Cross Klub arbejder på at få en permanent motocrossbane på øen. Klubben har 50 medlemmer, som ønsker at køre under organiserede forhold. Derfor beder de nu Læsø Kommune om at hjælpe med at få etableret en motocrossbane på Læsø.

I et brev til Læsø Kommune skriver klubben, at en motocrossbane vil være et aktiv for øen, og ved at etablere en crossbane på øen vil det store antal crossmaskiner på Læsø komme til at køre under organiserede forhold.

Forvaltningen har lavet en screening af mulighederne for placering af en motocrossbane under hensyntagen til de afstandsbestemmelser, der skal overholdes i relation til den støj, som vil komme fra motocrossmaskinerne. 

En realisering vil kræve, at der laves en miljøgodkendelse, en VVM-screening, et kommuneplantillæg samt en lokalplan. Udgifterne forventes at være omkring 200.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget diskuterer sagen på mandag.