Foto: TV2/Nord (Arkivfoto)

Dæmpede forventninger til 2013

Optimismen kan ligge et lille sted, når de privatansatte ledere i Nordjylland vurderer muligheden for opadgående kurver på beskæftigelsesområdet i første halvår af 2013 i lokalområdet. Det viser en ny konjunkturundersøgelse fra Lederne.

Til gengæld forventer næsten halvdelen af lederne, at det kommende halve år vil byde på stigende overskud og omsætning på virksomhederne i Nordjylland.

Helt konkret vurderer kun 16 procent af de adspurgte i Nordjylland, at beskæftigelsen vil stige i første halvdel af 2013. Hovedparten, 62 procent, tror, at beskæftigelsen vil være omtrent uændret, mens 23 procent kalkulerer med et fald.

Større er optimismen, når det gælder ledernes forventninger til virksomhedernes omsætning, bundlinje og eksport. Henholdsvis 49 procent og 48 procent tror, at omsætningen og overskuddet vil stige i det nordjyske de kommende seks måneder, og 42 procent vurderer, at eksportkurven vil pege opad.

Afdelingsformanden for Lederne Vendsyssel, Henning Andersen Fisker, er ikke overrasket over den beskæftigelsesmæssige skepsis, som undersøgelsen afspejler. Men han hæfter sig samtidig ved det mere positive syn på omsætning og bundlinje.

- Især inden for landbrug udvikles teknologien jo hele tiden, og det betyder, at man i højere grad sparer medarbejdere væk. Men bedre teknologi medfører samtidig øget effektivitet og produktivitet. Og det kan mærkes positivt på indtjeningen, fastslår Henning Andersen Fisker.

Han forventer dog, at beskæftigelsen i Nordjylland vil få et nøk opad inden for de næste par år.

- Vi håber meget på, at aftalen om havvindmølleparker i Nordjylland går i orden, for det vil betyde, at vi kan sikre mange arbejdspladser i lokalområdet, siger Henning Andersen Fisker.

Ledernes konjunkturundersøgelse er baseret på svar indsamlet ultimo november 2012 fra 1.371 ledere, heraf 115 fra Nordjylland. Alle er ansat på virksomheder i den private sektor.