LIGE NU:

Dagplejerne vil ryge

Dagplejerne i Frederikshavn Kommune, var i aftes forsamlet til møde i Arena Nord i Frederikshavn. Emnet var den omdiskuterede rygepolitik på dagplejeområdet i Frederikshavn kommune.

Vil selv bestemme
Dagplejerne bakkede op i kampen for, selv at bestemme over deres hjem udenfor åbningstid.

- Hjemmet er vores helt eget fristed, hvor vi selv, vores familie og venner skal have ret til at bestemme, når vi har fri. Vi kan derfor ikke acceptere, at der laves en særlig bestemmelse, der indskrænker vores egen og vores families ret til at bestemme over hele eller dele af huset.

Passiv røg
Dagplejerne vil gerne medvirke til en formuleret rygepolitik, indeholdende en mindskning af passiv røg i dagplejen.

Dagplejerne foreslår:
- Følg rygeloven men drop planerne om at lave yderligere rygeforbud i dagplejehjemmene.

Ansvarlige voksne
I udtalelsen fra mødet, står der bl.a.:
- Det er vigtigt for os at understrege, at vi er ansvarlige voksne, der vil børnene det bedste. Tallene taler for sig selv. En undersøgelse blandt de 223 fremmødte dagplejere viser, at der allerede i dag er totalt røgforbud i 82 dagplejehjem, døgnet rundt, året rundt. I andre 92 dagplejehjem ryges der kun sjælden og i 49 dagplejehjem ryges der dagligt udenfor åbningstiden.

Forslag til rygepolitik
De fremmødte dagplejerne enedes om, at foreslå følgende rygepolitik:
Udgangspunktet er, at dagplejerne bestemmer i deres eget hjem og at forældrene skal have mulighed for at få passet deres barn i et røgfrit hjem.

Hensigten med rygepolitikken i dagplejen er, at dagplejehjem med tiden bliver røgfri. Når der ansættes nye dagplejere prioriteres røgfrie hjem, og hvor det ikke er muligt, skal forældrene have mulighed for at vælge et andet dagplejehjem.

Parterne har tillid til, at hjemmets rygemønster tilrettelægges således, at børnene så vidt muligt ikke udsættes for passiv rygning uanset hvor de færdes i dagplejehjemmet.

Hvis der ryges udendørs i åbningstiden, skal dagplejeren gå væk fra børnene, dog således at der er opsyn med børnene.

Møde i dag
Børne- og ungeudvalget i Frederikshavn Kommune, holder møde i dag om sagen