LIGE NU:

Danmark stemmer nej til Nordsøplan

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har stemt nej til en ny EU-forvaltningsplan for fiskeri i Kattegat og Skagerak.

En nyt forslag til en EU-forvaltningsplan om fiskeri i Norsøen - herunder Skagerrak og Kattegat - er blevet stemt ned af miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen. Den nye såkaldte Nordsøplan skal sikre et bæredygtigt fiskeri af arterne. Men der mangler fleksibilitet. 

- Det er afgørende, at vi får skruet en forvaltningsplan sammen, som holder hånden under bestandene uden at volde unødige problemer for fiskerierhvervet. Den balance, mener jeg ikke, at EU har ramt i denne omgang, hvor der ikke tages hensyn til bifangst af torsk, selv om bestanden faktisk er inde i en positiv udvikling, som vi f.eks. ser i Kattegat i øjeblikket. Derfor stemmer vi nej til forslaget, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. 

Men selvom Esben Lunde Larsen stemmer nej til indslaget, så ser det ud til at forslaget vil blive gennemført af EU. Og det bekymrer ministeren.  

- Jeg er bekymret for, at nogle fiskere bliver hæmmet i deres fiskeri og også i de bestande, der må opfiskes. Og hvis ikke vi har råvarerne, der landes i havnen, så har vi heller ikke forarbejdningsindustrierne. Så derfor er vi meget, meget optagede af det her, også hele kamopen om kvotefastsættelse, når det gælder kampen i EU, siger ministeren.