LIGE NU:

Danmarks naturfredningsforening imod vestlig motorvej

En 3. Limfjordsforbindelse via Lindholm eller Egholm vil betyde store indgreb i natur- og dyreliv.

Debatten om den 3. limfjordsforbindelse er i fuld gang. Danmarks Naturfredningsforening mener, at det vil være en katastrofe, hvis en af de to vestlige linjeføringer bliver vedtaget. Det vil gå hårdt ud over landskabet samt dyre- og planteliv.

Eksempelvis vil en speciel sommerfugleart, der lever ved Østerå i Dall nær Svenstrup, forsvinde, mener Thorkild Kjeldsen fra Danmarks Naturfredningsforening.

-   Der står godt nok i VVM-redegørelsen, at disse sjældne arter vil flytte et andet sted hen. Men der er jo en grund til, at de er her. Det er fordi, der er nogle levesteder for dem, og de vil jo forsvinde, hvis her bliver opført en motorvejsbro, siger Thorkild Kjeldsen.

Som borger kan du også blive hørt. Send din mening til Vejdirektoratet senest d. 31. august. Se hvordan her:

www.vejdirektoratet.dk/limfjorden

Du kan også hente materiale med plantegninger og VVM-redegørelsen over de tre mulige Limfjordsforbindelser hos enten Borgerservice i Aalborg, Vejcenter Nordjylland eller på bibliotekerne i Nørresundby eller Aalborg. 

TV2/Nord fortsætter med at sætte fokus på debatten frem til borgermødet om sagen, så husk at se med i vores 19.30-udsendelser.

Borgermødet afholdes i Europahallen i Aalborg d. 18. august kl. 19.00-22.00.