Danskerne er ikke til multikultur

En stor aalborgensisk undersøgelse af danskernes nationale forestillinger viser, at danskerne er stærkt følelsesmæssigt knyttet til vores lille land.

Danskerne ser mere negativt på sammenblandinger af kulturer, end man gør i andre lande.

Det fremgår af en stor international undersøgelse, der beskriver danskernes forhold til det nationale. Det er forskere fra Aalborg Universitet, der har gennemført undersøgelse, som er baseret på spørgeskemabesvarelser fra ca. 33.000 personer fra hele 27 lande.

Ifølge en af undersøgelsens mange konklusioner opfatter danskerne tilstedeværelsen af flere kulturer som en svaghed snarere end en styrke for et samfund. Her ligger danskerne på en første- eller sidsteplads - alt efter hvordan man anskuer det - ud af de 27 lande. Det negative syn på multikultur gør sig også gældende hos unge og højtuddannede danskere.

En anden hovedkonklusion er, at danskerne føler sig stærkt følelsesmæssigt tilknyttet til deres nationalstat - mere end i de fleste øvrige lande.

På trods af vores skepsis overfor at blande kulturer er vi gennemsnitligt mindre indvandrerfjendske end mange øvrige folkeslag. Til gengæld er vi blandt de tre mest polariserede i det spørgsmål. I stil med Østrig og Frankrig er meget indvandrerfjendske holdninger udbredt blandt de ældste grupper og lavt uddannede, mens de unge og højt uddannede har "overnormalt" indvandrervenlige holdninger. Med den polarisering adskiller danskerne sig tydeligt fra de øvrige nordiske lande.

Resultaterne offentliggøres i bogen "Danskerne nationale forestillinger", Aalborg Universitetsforlag.

Selv om vi er glade for vores land, så er vi på mange områder ikke et særligt stolt folkefærd, f.eks. er vi blandt de lande, der er mindst stolte af landets kunst og kultur. Her ligger vi tredjesidst. Til gengæld har danskerne ét vigtigt nationalklenodie - velfærdsstaten. Her ligger danskerne på en førsteplads ud af de 27 lande.

/ritzau/