Foto: Thomas Gaardsmand

Dårlig lugt fra biogasanlæg har flere årsager

Problemerne med den grimme lugt fra biogasanlægget Krogenskær ved Brønderslev har flere årsager, viser ny gennemgang af anlægget.

Firmaet Force Technology er nu klar med deres afgørelse af den gennemgang, som de lavede af biogasanlægget Krogenskær syd for Brønderslev den 9. december. Gennemgangen af biogasanlægget viser, at lugtgenerne kan stamme fra flere forskellige fejl.

- De ting, der er foretaget på anlægget, f.eks. udskiftning af biofilteret og reparation af gasrenseanlægget viser, at årsagen til lugtgenerne sandsynligvis ikke bare er forhøjet lugtemission fra anlæggets almindelige kilder til lugt, men at der er en ukendt kilde til lugtemission, og det kan erfaringsmæssigt være meget vanskeligt at finde sådan en kilde på et stort anlæg, skriver Force Technology i sin vurdering.

Der er fundet tegn på at den primære lugtkilde er en lækage i toppen af en rådnetank, hvor der ved gennemgangen blev konstateret kraftig lugt af svovlbrinte.

- Der bør derfor sættes ind på at finde årsagen til denne lugt af svovlbrinte, og at få lukket en eventuel lækage. Samtidig bør andre dele af gasfyldte tanke og rør undersøges for lækage, skriver Force Technology.

Brønderslev Kommune har modtaget flere klager fra borgere over lugt fra biogasanlægget og har tidligere lavet påbud imod biogasanlægget for at komme lugtgenerne til livs.

Nu har kommunen igen varslet påbud mod biogasanlægget, og hvis de ikke bliver overholdt, er beskeden fra kommunen, at biogasanlægget skal lukkes. Ejerne af Krogenskær skal undersøge anlægget for utætheder i gassystemet, utæthederne i overdækningen til en af tankene skal repareres og biogasanlægget skal forsynes med en trykmåler.

- Hvis ikke GFE Krogenskær kører uden væsentlige lugtgener med udgangen af marts 2014 forelægges sagen for Miljø- og Teknikudvalget den 2. april 2014 med henblik på beslutning om, hvorvidt anlægget skal kræves lukket. En evt. lukning vil således kunne være effektueret senest juni 2014, skriver Asger Nielsen, der er afdelingsleder i Plan og Miljø i en mail til de borgere, der har klaget over lugten fra biogasanlægget.